Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΕ, μετά την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινώνει τον τελικό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Στον πίνακα έχουν συμπεριληφθεί άτομα που έχουν λάβει μοριοδότηση στη διαδικασία διεκδίκησης δωματίου στις εστίες για το 2021-22 και διατηρούν ενεργή φοιτητική ιδιότητα.

Η κατανομή των οικονομικών βοηθημάτων του Σωματείου θα ανακοινωθεί μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τις επόμενες βδομάδες.  Τα βοηθήματα θα δοθούν μετά τις γιορτές.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Η ΥΣΦΕ, μετά την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινώνει τον τελικό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Στον πίνακα έχουν συμπεριληφθεί άτομα που έχουν λάβει μοριοδότηση στη διαδικασία διεκδίκησης δωματίου στις εστίες για το 2021-22 και διατηρούν ενεργή φοιτητική ιδιότητα.

Η κατανομή των οικονομικών βοηθημάτων του Σωματείου θα ανακοινωθεί μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τις επόμενες βδομάδες.  Τα βοηθήματα θα δοθούν μετά τις γιορτές.