Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Κάθε φοιτήτρια/τής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική της/του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση μέχρι τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:30 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν λάβει μοριοδότηση στη διαδικασία διεκδίκησης δωματίου στις εστίες, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα. Ωστόσο θα περιληφθούν στο συνολικό πίνακα βάσει του οποίου θα κατανεμηθούν τα βοηθήματα.

Η κατανομή των οικονομικών βοηθημάτων του Σωματείου θα ανακοινωθεί μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τις επόμενες βδομάδες. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για τα οικονομικά βοηθήματα του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22).

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Κάθε φοιτήτρια/τής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική της/του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση μέχρι τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:30 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541.

Σημειώνεται ότι όσοι έχουν λάβει μοριοδότηση στη διαδικασία διεκδίκησης δωματίου στις εστίες, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα. Ωστόσο θα περιληφθούν στο συνολικό πίνακα βάσει του οποίου θα κατανεμηθούν τα βοηθήματα.

Η κατανομή των οικονομικών βοηθημάτων του Σωματείου θα ανακοινωθεί μετά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τις επόμενες βδομάδες.