Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές με έναρξη τον Σεπτέμβριο 2021


Φοιτητικά Νέα Νέα-Ανακοινώσεις Σπουδές

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2021 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

 

Δείτε εδώ όλες τις προσφερόμενες θέσεις διδακτορικών σπουδών.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Η δημιουργία της αίτησης καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Διευκρινίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει αίτησή σε πέραν του ενός θεματικού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, καλείται να επισυνάψει στην αίτηση του/της, ως συνημμένο στο πεδίο «ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ», ένα ξεχωριστό αρχείο στο οποίο θα καταγράφει, με σειρά προτεραιότητας, το/τα πεδίο/α που τον/την ενδιαφέρει/ουν.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Δήλωση της θέσης (ή των θέσεων) για τις οποίες επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους, με σειρά αρίθμησης σύμφωνα με την προτίμηση του/της αιτητή/αιτήτριας (επισυνάψτε στο πεδίο «ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ»). Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες εδώ. 

Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά την υποβολή της αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου (και συγκεκριμένα μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Στοιχεία»), να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις.

Το κάθε Τμήμα μπορεί επίσης να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/ια φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά εδώ.

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός  του Φθινοπωρινού Εξαμήνου, με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες κοινωνικής στήριξης ΕΔΩ.

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας προσφέρονται για πρώτη φορά φέτος, αφορούν αποκλειστικά νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200. Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Την υπεύθυνη δήλωση για διεκδίκηση υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας (που αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά) μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας ΕΔΩ.

 

Στέγαση ξένων φοιτητών:

Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 στούντιο στη φοιτητική εστία Απολλώνια για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Προτεραιότητα δίδεται στους ξένους διδακτορικούς φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις πατήστε ΕΔΩ.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (kep@cut.ac.cy) και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.

 

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου (PhD), για εισαγωγή τον Σεπτέμβριο του 2021 στα θεματικά πεδία που είναι δημοσιευμένα.

 

Δείτε εδώ όλες τις προσφερόμενες θέσεις διδακτορικών σπουδών.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Απριλίου 2021

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Η δημιουργία της αίτησης καθώς και όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΤΕΠΑΚ.

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Διευκρινίζεται ότι ο/η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει αίτησή σε πέραν του ενός θεματικού πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, καλείται να επισυνάψει στην αίτηση του/της, ως συνημμένο στο πεδίο «ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ», ένα ξεχωριστό αρχείο στο οποίο θα καταγράφει, με σειρά προτεραιότητας, το/τα πεδίο/α που τον/την ενδιαφέρει/ουν.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
 3. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
 4. Βιογραφικό Σημείωμα.
 5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
 6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
 7. Δήλωση της θέσης (ή των θέσεων) για τις οποίες επιθυμούν να εξεταστεί η αίτησή τους, με σειρά αρίθμησης σύμφωνα με την προτίμηση του/της αιτητή/αιτήτριας (επισυνάψτε στο πεδίο «ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ»). Το σύνολο των προσφερόμενων Διδακτορικών θέσεων είναι αναρτημένες εδώ. 

Οι υποψήφιοι καλούνται, κατά την υποβολή της αίτησης στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου (και συγκεκριμένα μέσα από το σύνδεσμο «Προσωπικά Στοιχεία»), να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που τους γνωρίζουν σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο, προς τους οποίους ενδέχεται τα Τμήματα να αποταθούν για συστάσεις.

Το κάθε Τμήμα μπορεί επίσης να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/ια φοιτητή/φοιτήτρια.

 

Δίδακτρα:

Το ύψος των διδάκτρων για μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού επιπέδου κυμαίνονται, αναλόγως της ύπαρξης ή όχι διδακτικού σταδίου στο πρόγραμμα, από €3200 μέχρι €5200. ‘Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες επεξηγούνται αναλυτικά εδώ.

 

Υποτροφίες:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής του για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προσφέρονται δύο ειδών υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου:

(α) Υποτροφίες στη βάση κοινωνικό - οικονομικών κριτηρίων

Οι υποτροφίες αυτές παραχωρούνται με τη μορφή της πλήρους (100%) ή μερικής (50%) κάλυψης διδάκτρων. Αιτήσεις υποβάλλονται μια φορά το χρόνο, εντός  του Φθινοπωρινού Εξαμήνου, με ξεχωριστή διαδικασία που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου και αίτηση μπορούν να υποβάλουν διδακτορικοί φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο ή 2ο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες κοινωνικής στήριξης ΕΔΩ.

(β) Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας

Οι Υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας προσφέρονται για πρώτη φορά φέτος, αφορούν αποκλειστικά νεοεισερχόμενους φοιτητές διδακτορικού επιπέδου, καλύπτουν πλήρως τα δίδακτρα ενώ περιλαμβάνουν και μηνιαίο επίδομα €1200. Η αίτηση για υποτροφία ακαδημαϊκής αριστείας γίνεται ταυτόχρονα/παράλληλα με την αίτηση για εισδοχή, μέσα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΤΕΠΑΚ, με την επισύναψη των επιπλέον δικαιολογητικών που αναφέρονται ειδικά στις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας. Την υπεύθυνη δήλωση για διεκδίκηση υποτροφίας ακαδημαϊκής αριστείας (που αποτελεί ένα από τα απαιτούμενα επιπλέον δικαιολογητικά) μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας ΕΔΩ.

 

Στέγαση ξένων φοιτητών:

Το Πανεπιστήμιο παραχωρεί κάθε χρόνο μέχρι 20 στούντιο στη φοιτητική εστία Απολλώνια για τις ανάγκες νεοεισερχόμενων ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Προτεραιότητα δίδεται στους ξένους διδακτορικούς φοιτητές. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις πατήστε ΕΔΩ.

 

Περισσότερες Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να αποτείνονται για πληροφορίες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (kep@cut.ac.cy) και στα τηλέφωνα 25002710 ή 25002711.