Πρόγραμμα εγγραφών μαθημάτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-22


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους υφιστάμενους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα!

 Προπτυχιακοί Φοιτητές

Δευτέρα 19/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

Τρίτη  20/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

Τετάρτη 21/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

 7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

   

 5ου - 6ου εξαμήνου

 

 

 2ου - 4ου εξαμήνου

   

 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ &  Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές (1ου εξαμήνου), θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε μαθήματα την περίοδο 30 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για όλους τους φοιτητές, την εβδομάδα 6-10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Covid-19: Λόγω της τρέχουσας κατάστασης παρακαλούνται οι φοιτητές όπως αποφεύγουν να προσέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου αναζητώντας βοήθεια με την εγγραφή τους σε μαθήματα. Υπάρχει δυνατότητα για πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση δια τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η προσέλευση φοιτητή/φοιτήτριας στους χώρους του Πανεπιστημίου, αυτό θα μπορεί να γίνει μετά από διευθέτηση ραντεβού. Εξυπακούεται ότι σε τέτοια περίπτωση, η κατοχή Safe Pass από μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτρια είναι υποχρεωτική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020/2021 είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένας φοιτητής να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021/2022. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020/2021, πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των εγγραφών.
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι οι φοιτητές όπως αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα (για το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ) και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
 • Φοιτητές που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει πριν από την περίοδο των εγγραφών για να μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

-Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας

-Τμήμα

-Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος

-Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

Ειδικά για Προπτυχιακούς φοιτητές:

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

Μεταβατική διάταξη: Για όσους είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του Προέδρου Τμήματος].

 • Αποτυχία σε 50% των μαθημάτων στο 1ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής που στο πρώτο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί, στο 3ο εξάμηνο δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου):

 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί φοιτητές θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία:

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός

(Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

 Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών: studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Συνδέσμοι:

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Οι εγγραφές σε μαθήματα από όλους τους υφιστάμενους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του Φοιτητικού Portal (SIS) https://sis.cut.ac.cy/irj/portal σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα!

 Προπτυχιακοί Φοιτητές

Δευτέρα 19/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

Τρίτη  20/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

Τετάρτη 21/7/2021 (από τις 9 π.μ.)

 7ου ή και μεγαλύτερου εξαμήνου

   

 5ου - 6ου εξαμήνου

 

 

 2ου - 4ου εξαμήνου

   

 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (Μάστερ &  Διδακτορικού Επιπέδου)

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές (1ου εξαμήνου), θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους σε μαθήματα την περίοδο 30 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η προσθαφαίρεση μαθημάτων θα γίνει κανονικά, για όλους τους φοιτητές, την εβδομάδα 6-10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.

Covid-19: Λόγω της τρέχουσας κατάστασης παρακαλούνται οι φοιτητές όπως αποφεύγουν να προσέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου αναζητώντας βοήθεια με την εγγραφή τους σε μαθήματα. Υπάρχει δυνατότητα για πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση δια τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η προσέλευση φοιτητή/φοιτήτριας στους χώρους του Πανεπιστημίου, αυτό θα μπορεί να γίνει μετά από διευθέτηση ραντεβού. Εξυπακούεται ότι σε τέτοια περίπτωση, η κατοχή Safe Pass από μέρους του/της φοιτητή/φοιτήτρια είναι υποχρεωτική.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η αξιολόγηση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020/2021 είναι προϋπόθεση για να μπορεί ένας φοιτητής να προχωρήσει με την εγγραφή των μαθημάτων του για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021/2022. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμη προχωρήσει με την αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2020/2021, πρέπει να το πράξουν άμεσα, μέσα από το φοιτητικό portal τους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την περίοδο των εγγραφών.
 • Κάθε φοιτητής μπορεί να εγγραφεί ηλεκτρονικά, μόνο στις προκαθορισμένες για αυτόν ημερομηνίες (βλέπε πίνακα πιο πάνω).
 • Προτρέπονται όλοι οι φοιτητές όπως αφού μελετήσουν το ωρολόγιο πρόγραμμα (για το ωρολόγιο πρόγραμμα πατήστε εδώ) και το πρόγραμμα σπουδών τους, επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο (μπορούν να τον εντοπίσουν από το φοιτητικό τους portal), για λήψη της απαιτούμενης καθοδήγησης σε σχέση με τα μαθήματα στα οποία θα εγγραφούν.
 • Φοιτητές που έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το Πανεπιστήμιο (δόσεις διδάκτρων, στέγαση, βιβλιοθήκη κ.ο.κ.) θα πρέπει να τις έχουν τακτοποιήσει πριν από την περίοδο των εγγραφών για να μπορέσουν να εγγραφούν σε μαθήματα.
 • Άτομα που αντιμετωπίζουν τεχνικό ή άλλο πρόβλημα με την εγγραφή τους σε μαθήματα (π.χ. εγγραφή μαθημάτων με σύγκρουση λόγω αποτυχίας, εγγραφή σε μάθημα για βελτίωση βαθμού, εγγραφή σε αυξημένο αριθμό μαθημάτων κ.ο.κ.), καλούνται να ενημερώνουν το Γραφείο Σπουδών με ηλεκτρονικό μήνυμα με ξεκάθαρο θέμα (π.χ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ, ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΣ κ.ο.κ.) στο studies@cut.ac.cy. Στο μήνυμα, θα πρέπει να περιλαμβάνεται:

-Ονοματεπώνυμο και αριθμός πολιτικής ή φοιτητικής ταυτότητας

-Τμήμα

-Σύντομη περιγραφή του προβλήματος/αιτήματος

-Φωτογραφία Οθόνης (Screenshot) με το πρόβλημα που υπάρχει (στην περίπτωση που αυτό ισχύει)

Ειδικά για Προπτυχιακούς φοιτητές:

 • Φόρτος Εγγραφής σε Μαθήματα: Ο φοιτητής, σε συνεννόηση και με έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου, μπορεί να υπερβαίνει τον κανονικό φόρτο κάθε εξαμήνου κατά ένα μάθημα μέχρι το 6ο εξάμηνο και κατά δύο μαθήματα μετά το 6ο εξάμηνο φοίτησης. Για φοιτητές που βρίσκονται επί πτυχίο (μετά το 7ο εξάμηνο) η πτυχιακή εργασία δεν λογίζεται στα δύο πρόσθετα μαθήματα.

Μεταβατική διάταξη: Για όσους είχαν εισαχθεί πριν το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 θα επιτρέπεται αυξημένος φόρτος μέχρι 42πμ με έγκριση του Προέδρου Τμήματος].

 • Αποτυχία σε 50% των μαθημάτων στο 1ο εξάμηνο φοίτησης: Φοιτητής που στο πρώτο εξάμηνο του προγράμματος σπουδών του αποτυγχάνει στα μισά ή περισσότερα μαθήματα στα οποία έχει εγγραφεί, στο 3ο εξάμηνο δεν μπορεί να εγγραφεί παρά μόνο στα μαθήματα που απέτυχε.
 • Βελτίωση Βαθμού: Φοιτητής που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο από 5, μπορεί να το επαναλάβει μετά από έγκριση του διδάσκοντος στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο studies@cut.ac.cy.
 • Εγγραφή Φοιτητών σε μαθήματα που συγκρούονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα: Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μάθημα στο οποίο απέτυχαν ανεξάρτητα αν υπάρχει σύγκρουση στο ωρολόγιο πρόγραμμα με άλλο μάθημα και χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις διαλέξεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Νοείται ότι οφείλουν να παρακαθίσουν σε όλες τις δοκιμασίες που προβλέπει το διάγραμμα κάθε μαθήματος (π.χ. ενδιάμεση και τελική εξέταση, εργασία, κ.ά.). Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Τμήμα δύναται κατά την κρίση του να μην επιτρέψει την πρόνοια αυτή για ένα ή περισσότερα μαθήματα.

Ειδικά για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου):

 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές (επιπέδου μάστερ) που βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής τους Διατριβής θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο εν λόγω μάθημα μέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη διάρκεια φοίτησης σε πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ είναι τα 8 Εξάμηνα.
 • Διδακτορικοί φοιτητές θα πρέπει κάθε εξάμηνο να εγγράφονται στο «Ερευνητικό» ή «Συγγραφικό» στάδιο. Στις περιπτώσεις όπου οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν ολοκληρώσει ΟΛΑ τα «Στάδια», είναι υποχρεωμένοι να εγγράφονται στο τυπικό μάθημα PG_900 (Στάδιο Εκπόνησης Πρωτότυπης Διατριβής) με το οποίο διατηρείται ενεργή η φοιτητική τους ιδιότητα.
 • Διδακτορικοί φοιτητές θα μπορούν να εγγραφούν κανονικά σε μαθήματα (και κατ’ επέκταση να διατηρήσουν την ιδιότητα του ενεργού φοιτητή), μόνο εφόσον έχει υποβληθεί η ετήσια έκθεση προόδου τους πριν από την περίοδο των εγγραφών.

Επικοινωνία:

Για απορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11 ή στο email: kep@cut.ac.cy 

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Σπουδών ως ακολούθως:

Κωνσταντίνα Χατζημιτσή

Λειτουργός

(Γραφείο Σπουδών)

25002416

c.hadjimitsi@cut.ac.cy

Γιώτα Θεμιστοκλέους

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας & Τμήματος Χημικών Μηχανικών)

25002584

yiota.themistocleous@cut.ac.cy

Έλενα Σταυρινίδου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης & Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)

25002426

elena.stavrinidou@cut.ac.cy

Άντρη Κυριάκου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Επιστημών Υγείας)

25002597

andri.kyriacou@cut.ac.cy

Θεοδώρα Πατσιάουρου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Υποστήριξη Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας & Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων)

25002213

theodora.patsiaourou@cut.ac.cy

 Κεντρικό E-mail επικοινωνίας με Γραφείο Σπουδών: studies@cut.ac.cy

Χρήσιμοι Συνδέσμοι: