Ανακοίνωση κατανομής κενών θέσεων (β΄ κατανομή) 2021-22


Σπουδές Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 212 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 53 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 13-15 Ιουλίου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά 696 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2021 ή 2020 β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

6

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

15

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

5

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

6

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

16

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Εποικοινωνίας Μάρκετινγκ

19

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

13

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

7

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

11

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

21

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

14

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

6

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ*

0

Πτυχίο Διοίκηση

9

Πτυχίο Νοσηλευτικής

44

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

10

Πτυχίο Καλών Τεχνών

6

ΣΥΝΟΛO  

212

*Δεν υπήρξαν κενές θέσεις. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα (επιτυχόντες)

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

Σε περίπτωση που μέχρι και την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα (αρχές Σεπτεμβρίου) διαπιστωθούν κενά, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε Γ κατανομή. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, ώρα 23:59.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στις 14:00.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (εδώ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης πριν την υποβολή της με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ.,  στα τηλέφωνα 25 002380 και 25 002412 και housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προσοχή: Οι αιτητές κατά την υποβολή των αιτήσεων τους υποχρεούνται να υποβάλουν μόνο την Κατάσταση Ασφαλιστέου Λογαριασμού για το 2020 (των γονέων τους και άλλων εξαρτωμένων μελών της οικογένειας τους που είναι πέραν των 25 ετών, όχι τη Φορολογική Δήλωση του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25002380 και 25 002412. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Επιτυχόντες (παίρνουν θέση)

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 212 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 53 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 13-15 Ιουλίου 2021, υποβλήθηκαν συνολικά 696 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2021 ή 2020 β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Αναλυτικά ο αριθμός θέσεων που κατανεμήθηκε:

 

Θέσεις

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

2

Πτυχίο Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Τεχν.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

6

Πτυχίο Χημικής Μηχανικής

15

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

5

Πτυχίο Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

6

Πτυχίο Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

16

Πτυχίο Ολοκληρωμένης Εποικοινωνίας Μάρκετινγκ

19

Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών

13

Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

7

Πτυχίο Τοπογράφων Μηχανικών

11

Πτυχίο Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

21

Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

14

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

6

Πτυχίο Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΠΟΛΥΜΕΣΑ*

0

Πτυχίο Διοίκηση

9

Πτυχίο Νοσηλευτικής

44

Πτυχίο Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

10

Πτυχίο Καλών Τεχνών

6

ΣΥΝΟΛO  

212

*Δεν υπήρξαν κενές θέσεις. 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα (επιτυχόντες)

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν (εντός δύο ημερών) να δουν την έκβαση της αίτησής τους και μέσα από το Portal, έχοντας πρόσβαση με τους κωδικούς που έλαβαν κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του/της, μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση, προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, studies@cut.ac.cy

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση προς τα Προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και συγχαίρουμε όλους όσοι εξασφάλισαν θέση.

Σε περίπτωση που μέχρι και την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα (αρχές Σεπτεμβρίου) διαπιστωθούν κενά, το Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει σε Γ κατανομή. Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ / ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πατώντας σε αυτό το σύνδεσμο. Η αποδοχή θέσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, ώρα 23:59.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει αριθμό διαμερισμάτων στο κέντρο της Λεμεσού όπως επίσης και αριθμό στούντιο στην φοιτητική εστία «Απολλώνια» (έναντι Τσιρείου σταδίου), τα οποία  διατίθενται σε φοιτητές/τριες με καθορισμένο, χαμηλό ενοίκιο, στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. Το ΤΕΠΑΚ διαθέτει αναλυτικές πληροφορίες για τον τύπο των διαμερισμάτων και τις χρεώσεις, στην ιστοσελίδα (εδώ).

Οι αιτήσεις διαμονής για τις Φοιτητικές Εστίες μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στις 14:00.  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (εδώ).  Αν υπάρχει ανάγκη συνάντησης για εξέταση της αίτησης πριν την υποβολή της με αρμόδιους/ιες λειτουργούς, αυτές θα γίνονται μόνο με ραντεβού, μεταξύ των ωρών 09:00 π.μ -14:00 μ.μ.,  στα τηλέφωνα 25 002380 και 25 002412 και housing@cut.ac.cy

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών και οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες και ελλιπείς αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Προσοχή: Οι αιτητές κατά την υποβολή των αιτήσεων τους υποχρεούνται να υποβάλουν μόνο την Κατάσταση Ασφαλιστέου Λογαριασμού για το 2020 (των γονέων τους και άλλων εξαρτωμένων μελών της οικογένειας τους που είναι πέραν των 25 ετών, όχι τη Φορολογική Δήλωση του 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα διαμονής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε με το Γραφείο Στέγασης στα τηλέφωνα 25002380 και 25 002412. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα. Η εγγραφή στα μαθήματα θα γίνει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, η συμμετοχή των νεοεισερχόμενων φοιτητών/τριών στην εβδομάδα ενημέρωσης είναι απαραίτητη. Σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο.

Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου.