Κατανομή υποτροφιών ακαδημαϊκής αριστείας (2021-22)


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην 177η Συνεδρία του έλαβε γνώση και ενέκρινε την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου (έναρξη σπουδών και υποτροφίας το Σεπτέμβρη του 2021).

Υποβλήθηκαν, εντός της καθορισμένης και ανακοινωμένης περιόδου που έληγε στις 15 Απριλίου 2021, συνολικά 10 αιτήσεις για τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του Πανεπιστημίου (εδώ), αξιολογήθηκαν από τα ακαδημαϊκά Τμήματα (με βάση την επιμέρους βαθμολογία που καθόρισε η Ειδική Επιτροπή Επιλογής) και προωθήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής (η οποία εγκρίθηκε και από το Πρυτανικό Συμβούλιο), έχει προσφερθεί η εν λόγω υποτροφία σε 3 νεοεισερχόμενους διδακτορικούς φοιτητές ενώ άλλοι 2 έχουν οριστεί ως επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους προτεινόμενους υποψήφιους δεν αποδεχτεί την υποτροφία.

Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά από την ΥΣΦΕ με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον οι επιτυχόντες απαντήσουν δηλώνοντας ότι αποδέχονται την υποτροφία και το σύνολο των όρων που τη διέπουν, θα κληθούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένη ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής. Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν περαιτέρω εφόσον προκύψει η ανάγκη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην 177η Συνεδρία του έλαβε γνώση και ενέκρινε την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για υποτροφίες Ακαδημαϊκής Αριστείας σε νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές διδακτορικού επιπέδου (έναρξη σπουδών και υποτροφίας το Σεπτέμβρη του 2021).

Υποβλήθηκαν, εντός της καθορισμένης και ανακοινωμένης περιόδου που έληγε στις 15 Απριλίου 2021, συνολικά 10 αιτήσεις για τις υποτροφίες ακαδημαϊκής αριστείας οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική πολιτική του Πανεπιστημίου (εδώ), αξιολογήθηκαν από τα ακαδημαϊκά Τμήματα (με βάση την επιμέρους βαθμολογία που καθόρισε η Ειδική Επιτροπή Επιλογής) και προωθήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής (η οποία εγκρίθηκε και από το Πρυτανικό Συμβούλιο), έχει προσφερθεί η εν λόγω υποτροφία σε 3 νεοεισερχόμενους διδακτορικούς φοιτητές ενώ άλλοι 2 έχουν οριστεί ως επιλαχόντες σε περίπτωση που κάποιος από τους προτεινόμενους υποψήφιους δεν αποδεχτεί την υποτροφία.

Οι επιτυχόντες και επιλαχόντες έχουν ενημερωθεί ηλεκτρονικά από την ΥΣΦΕ με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον οι επιτυχόντες απαντήσουν δηλώνοντας ότι αποδέχονται την υποτροφία και το σύνολο των όρων που τη διέπουν, θα κληθούν να συμπληρώσουν συγκεκριμένη ηλεκτρονική δήλωση αποδοχής. Οι επιλαχόντες θα ενημερωθούν περαιτέρω εφόσον προκύψει η ανάγκη.