Υποβολή αιτήσεων για 3η κατανομή θέσεων (2021-22)


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σε μαθήματα από τους νέους φοιτητές πτυχίου, οι εγκεκριμένες θέσεις εισακτέων σε όλα τα προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν υπερκαλυφθεί. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υψηλή ζήτηση για τα προγράμματά του και κατανοώντας τις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι/ες μας, θα προχωρήσει σε κατανομή περιορισμένου αριθμού πρόσθετων θέσεων (μέχρι 50 θέσεις) μέσω διαδικασίας 3ης κατανομής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 2/9 μέχρι Σάββατο 4/9, ώρα 23:59

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα, 6/9

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2021 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 ή να έχουν ήδη λάβει αναστολή στράτευσης)
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2021 (ή 2020) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (πλαίσιο πρόσβασης) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερο από το 90% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου ατόμου της αρχικής κατανομής στο κάθε πρόγραμμα (βαθμολογικό όριο):

ΠΤΥΧΙΟ*

Βαθμολογικό όριο

Πλαίσιο πρόσβασης

Θέσεις (μέχρι)

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

10.28

14

2

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

11.06

14

2

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

12.41

14

2

 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

14.18

19

2

 Χημικής Μηχανικής

13.59

19

7

 Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

15.34

22

3

 Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

15.14

27

4

 Τοπογράφων Μηχανικών

12.69

19

2

 Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

15.24

27

3

 Ολοκληρωμένης Επικ. Μάρκετινγκ

15.63

27

4

 Μηχανολόγων Μηχανικών

13.16

19

6

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

15.62

27

2

 Διοίκηση

14.72

22

5

 Νοσηλευτικής

14.36

28

4

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

16.25

10

2

*Περιλαμβάνονται τα προγράμματα για τα οποία θα δοθούν θέσεις στην 3η κατανομή

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, από ΕΔΩ.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα (1) πρόγραμμα προτίμησης. Προσοχή: Στο πόρταλ εμφανίζεται ως τύπος εισδοχής Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (αυτό να επιλέξετε)
 • Οι υποψήφιοι/ες θα χρειαστεί να ανεβάσουν ηλεκτρονικά:

- Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας

- Απολυτήριο Λυκείου/ΤΣ

- Δελτίο Αποτελεσμάτων Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 (ή 2020). Πατήστε εδώ για δείγμα (ΜΗΝ ανεβάζετε print screen από την ιστοσελίδα αποτελεσμάτων του Υπουργείου, δεν είναι έγκυρο αυτό).

- Βεβαίωση απόλυσης στρατού ή προσωρινή αναστολή στράτευσης για άρρενες που κανονικά κατατάσσονται το 2021 (έτος γέννησης 2003).

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα αυτά πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

 • Άτομα που υπέβαλαν αίτηση στη 2η κατανομή (κενές θέσεις) αν ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση, αρχίζοντας όμως από το Βήμα 3 (από εδώ)
 • Άτομα που έχουν ήδη θέση στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να αιτηθούν για άλλη θέση μέσω της 3ης κατανομής με την ίδια διαδικασία. Δεν χάνουν τη θέση που τώρα έχουν, εκτός αν λάβουν τη θέση που θα δηλώσουν στην 3η κατανομή.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών σε μαθήματα από τους νέους φοιτητές πτυχίου, οι εγκεκριμένες θέσεις εισακτέων σε όλα τα προγράμματα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν υπερκαλυφθεί. Ωστόσο, το Πανεπιστήμιο, ανταποκρινόμενο στην υψηλή ζήτηση για τα προγράμματά του και κατανοώντας τις δύσκολες περιστάσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία και ιδιαίτερα οι νέοι/ες μας, θα προχωρήσει σε κατανομή περιορισμένου αριθμού πρόσθετων θέσεων (μέχρι 50 θέσεις) μέσω διαδικασίας 3ης κατανομής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη, 2/9 μέχρι Σάββατο 4/9, ώρα 23:59

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Δευτέρα, 6/9

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες:

 • Μπορούν να φοιτήσουν άμεσα το Σεπτέμβρη του 2021 (αν είναι άρρενες πρέπει να ολοκληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021 ή να έχουν ήδη λάβει αναστολή στράτευσης)
 • Έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2021 (ή 2020) και πληρούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης (πλαίσιο πρόσβασης) για τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν.
 • Έχουν εξασφαλίσει βαθμολογία πρόσβασης ίση ή μεγαλύτερο από το 90% της βαθμολογίας του τελευταίου εισακτέου ατόμου της αρχικής κατανομής στο κάθε πρόγραμμα (βαθμολογικό όριο):

ΠΤΥΧΙΟ*

Βαθμολογικό όριο

Πλαίσιο πρόσβασης

Θέσεις (μέχρι)

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.&Επισ.Τροφ/ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

10.28

14

2

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΦΥΤΙΚΗ

11.06

14

2

 Γεωπ.Επ.Βιοτ.& Επιστ.Τροφ/ΤΡΟΦΙΜΑ

12.41

14

2

 Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

14.18

19

2

 Χημικής Μηχανικής

13.59

19

7

 Εμπ. Χρηματοοικονομ.&Ναυτιλίας

15.34

22

3

 Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου

15.14

27

4

 Τοπογράφων Μηχανικών

12.69

19

2

 Διοίκησης Ξενοδοχείων & Τουρισμού

15.24

27

3

 Ολοκληρωμένης Επικ. Μάρκετινγκ

15.63

27

4

 Μηχανολόγων Μηχανικών

13.16

19

6

 Πολυμ. & Γραφ. Τεχνών / ΓΡΑΦΙΚΕΣ

15.62

27

2

 Διοίκηση

14.72

22

5

 Νοσηλευτικής

14.36

28

4

 Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας

16.25

10

2

*Περιλαμβάνονται τα προγράμματα για τα οποία θα δοθούν θέσεις στην 3η κατανομή

Διαδικασία υποβολής αίτησης

 • Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, από ΕΔΩ.
 • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν μόνο ένα (1) πρόγραμμα προτίμησης. Προσοχή: Στο πόρταλ εμφανίζεται ως τύπος εισδοχής Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (αυτό να επιλέξετε)
 • Οι υποψήφιοι/ες θα χρειαστεί να ανεβάσουν ηλεκτρονικά:

- Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας

- Απολυτήριο Λυκείου/ΤΣ

- Δελτίο Αποτελεσμάτων Υποψηφίου Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 (ή 2020). Πατήστε εδώ για δείγμα (ΜΗΝ ανεβάζετε print screen από την ιστοσελίδα αποτελεσμάτων του Υπουργείου, δεν είναι έγκυρο αυτό).

- Βεβαίωση απόλυσης στρατού ή προσωρινή αναστολή στράτευσης για άρρενες που κανονικά κατατάσσονται το 2021 (έτος γέννησης 2003).

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα απαραίτητα αυτά πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

 • Άτομα που υπέβαλαν αίτηση στη 2η κατανομή (κενές θέσεις) αν ενδιαφέρονται πρέπει να υποβάλουν ξανά αίτηση, αρχίζοντας όμως από το Βήμα 3 (από εδώ)
 • Άτομα που έχουν ήδη θέση στο Πανεπιστήμιο, μπορούν να αιτηθούν για άλλη θέση μέσω της 3ης κατανομής με την ίδια διαδικασία. Δεν χάνουν τη θέση που τώρα έχουν, εκτός αν λάβουν τη θέση που θα δηλώσουν στην 3η κατανομή.