Περίοδος Προσθήκης/Αφαίρεσης μαθημάτων, Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2021-22


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας ενημερώνει το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) ότι θα μπορούν να προχωρήσουν σε προσθαφαιρέσεις μαθημάτων την περίοδο μεταξύ Τετάρτης, 15/9, 9 π.μ. και της Παρασκευή, 17/9, 2 μ.μ.

Η προσθήκη ή αφαίρεση μαθημάτων κατά την πιο πάνω περίοδο θα γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές, μέσα από το Φοιτητικό τους Portal εδώ. Η εγγραφή σε μάθημα κατά την περίοδο αυτή γίνεται ή όχι, αναλόγως της διαθεσιμότητας στο κάθε μάθημα, τη συγκεκριμένη στιγμή που συνδέεται στο Φοιτητικό του Portal ο φοιτητής.

Μετά την πιο πάνω περίoδo καμία προσθήκη μαθήματος δεν θα είναι εφικτή.

Η δε αφαίρεση μαθήματος θα μπορεί να γίνει μόνο με αποστολή  σχετικού αιτήματος με e-mail στο studies@cut.ac.cy και όχι αργότερα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, 2 μ.μ.

Η αποχώρηση από μάθημα θα μπορεί να γίνει και πάλι μόνο με αποστολή σχετικού αιτήματος με e-mail στο studies@cut.ac.cy και όχι αργότερα από τις 8 Οκτωβρίου 2021, 2 μ.μ.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας ενημερώνει το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) ότι θα μπορούν να προχωρήσουν σε προσθαφαιρέσεις μαθημάτων την περίοδο μεταξύ Τετάρτης, 15/9, 9 π.μ. και της Παρασκευή, 17/9, 2 μ.μ.

Η προσθήκη ή αφαίρεση μαθημάτων κατά την πιο πάνω περίοδο θα γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές, μέσα από το Φοιτητικό τους Portal εδώ. Η εγγραφή σε μάθημα κατά την περίοδο αυτή γίνεται ή όχι, αναλόγως της διαθεσιμότητας στο κάθε μάθημα, τη συγκεκριμένη στιγμή που συνδέεται στο Φοιτητικό του Portal ο φοιτητής.

Μετά την πιο πάνω περίoδo καμία προσθήκη μαθήματος δεν θα είναι εφικτή.

Η δε αφαίρεση μαθήματος θα μπορεί να γίνει μόνο με αποστολή  σχετικού αιτήματος με e-mail στο studies@cut.ac.cy και όχι αργότερα από τις 24 Σεπτεμβρίου 2021, 2 μ.μ.

Η αποχώρηση από μάθημα θα μπορεί να γίνει και πάλι μόνο με αποστολή σχετικού αιτήματος με e-mail στο studies@cut.ac.cy και όχι αργότερα από τις 8 Οκτωβρίου 2021, 2 μ.μ.