Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης


Νέα-Ανακοινώσεις Συμβουλευτική Φοιτητικά Νέα

Με πρωτοβουλία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο  Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο    
                             
Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Τρίτη 12/10/2021, 6μμ

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης παραμένει ένα φαινόμενο, ‘μυστικό’. Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε:

1. Τί είναι η σεξουαλική παρενόχληση και ποιες οι μορφές της
2. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις
3. Ποιες οι επιπτώσεις έκθεσης σε σεξουαλική παρενόχληση
4. Πώς διαχειριζόμαστε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
5. Ποιος ο κώδικας πρακτικής της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ
6. Πώς καλούνται ο δέκτης αλλά και οι μάρτυρες περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης να τα αντιμετωπίσουν
7. Ποιες συμπεριφορές προωθούν την ισότητα φύλων στο χώρο εργασίας/εκπαίδευσης

Ομιλήτριες:
• Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,  και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ
• Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέα Στήριξης και Θεραπείας, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Συμβουλευτικής Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Δηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή εδώ για να λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης : https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true
 
Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά

Σχετικοί Σύνδεσμοι

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 'Αλκοόλ, Νέοι και Διασκέδαση' με εισηγήτρια τη Διευθύντρια του ΚΕΝΘΕΑ, κα. Έλενα Ζαρούνα

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 'Αλκοόλ, Νέοι και Διασκέδαση' με εισηγήτρια τη Διευθύντρια του ΚΕΝΘΕΑ, κα. Έλενα Ζαρούνα

Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Με πρωτοβουλία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο  Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο    
                             
Άνδρες και γυναίκες μαζί στην εργασία και την εκπαίδευση. Προωθώντας υγιείς χώρους αλληλεπίδρασης μακριά από φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης

Τρίτη 12/10/2021, 6μμ

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας και εκπαίδευσης παραμένει ένα φαινόμενο, ‘μυστικό’. Συνδεθείτε μαζί μας ώστε να ενημερωθούμε, να προβληματιστούμε και να συζητήσουμε:

1. Τί είναι η σεξουαλική παρενόχληση και ποιες οι μορφές της
2. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις
3. Ποιες οι επιπτώσεις έκθεσης σε σεξουαλική παρενόχληση
4. Πώς διαχειριζόμαστε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης
5. Ποιος ο κώδικας πρακτικής της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ
6. Πώς καλούνται ο δέκτης αλλά και οι μάρτυρες περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης να τα αντιμετωπίσουν
7. Ποιες συμπεριφορές προωθούν την ισότητα φύλων στο χώρο εργασίας/εκπαίδευσης

Ομιλήτριες:
• Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή, Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού,  και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ
• Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέα Στήριξης και Θεραπείας, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
• Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Συμβουλευτικής Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Δηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή εδώ για να λάβετε το σύνδεσμο παρακολούθησης : https://docs.google.com/forms/d/1hAxNRdE9NAS3YCOHP-vm0MGKh7gUHp0WnY50iaZjPAQ/viewform?edit_requested=true
 
Το σεμινάριο θα γίνει στα Ελληνικά