Τελικές εξετάσεις φθινοπωρινού εξαμήνου 2021-22 & έλεγχος safepass


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές

Όπως καθόρισε στις 24/8/2021 με απόφασή της η Σύγκλητος, oι τελικές εξετάσεις του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-22 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία όλων των φοιτητών/ριών με την επίδειξη safepass. Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2021-22 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (πατήστε εδώ)

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε και τηρήσετε τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Οι φοιτητές που στο moodle έχουν κατάσταση φοίτησης ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, για τη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις οφείλουν να υποβάλλουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID με εξέταση αρνητικού αποτελέσματος (pcr ή rapid).  Το πιστοποιητικό πρέπει να υποβάλλεται τη μέρα που προηγείται της εξέτασης,  μέχρι τις 7μμ. Π.χ. αν φοιτητής/ρια έχει εξέταση την Τετάρτη, θα πρέπει να στείλει το πιστοποιητικό την Τρίτη, μέχρι η ώρα 7μμ.

Η επισύναψη του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Η ΥΣΦΕ θα ενημερώνει μια φορά τη μέρα το moodle και θα καταστρέφει τα πιστοποιητικά. Στην κατάσταση φοίτησης κάθε ατόμου στο moodle θα καταχωρείται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ημερομηνία και ώρα). Πιστοποιητικά που λήγουν πρέπει να ανανεώνονται με ευθύνη κάθε φοιτητή/ριας ώστε να ενημερώνεται μέσω της ΥΣΦΕ το moodle. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα μπορεί να παρακάθεται σε τελική εξέταση μαθήματος μόνο εφόσον έχει υποβάλει εμπρόθεσμα σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο να λήγει μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης (πράγμα που θα φαίνεται στο moodle). Προσοχή: δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες μηνύματος sms.

2. Οι φοιτητές που έχουν κατάσταση φοίτησης ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, δηλαδή έχουν υποβάλει ήδη έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, δεν χρειάζεται να υποβάλουν οτιδήποτε. Εκτός εάν το πιστοποιητικό νόσησης τους λήγει πριν από τη λήξη της τελευταίας τους εξέτασης. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει για όσες εξετάσεις παρακάθονται μετά τη λήξη του πιστοποιητικού νόσησης τους, να υποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης. 

3. Όλοι/ες ανεξαίρετα οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή) καθώς και φοιτητική ή πολιτική ταυτότητα και να μπορούν να τα δείξουν σε υπεύθυνο άτομο του Πανεπιστημίου αν τους ζητηθεί.

Προσοχή:

  • Πριν την έναρξη της εξέτασης με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος θα γίνεται ονομαστικός έλεγχος με βάση την κατάσταση που είναι καταχωρημένη στο moodle.  Στην περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που υπέβαλε φοιτητής/ρια συμπληρώνεται πριν την προγραμματισμένη ώρα λήξης της εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται στο/η φοιτητή/ρια να παρακαθίσει στην εξέταση.
  • Στην περίπτωση που η κατάσταση φοιτητή/ριας στο moodle είναι κενή, αν δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί πιστοποιητικό είτε από λάθος του Πανεπιστημίου είτε από αμέλεια του/της φοιτητή/ριας, ή αν το πιστοποιητικό είναι ληγμένο, ο/η φοιτητής/ρια μπορεί να παρακαθίσει στην εξέταση εφόσον δείξει στον/ην υπεύθυνη της εξέταση έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό. Ο έλεγχος θα γίνεται επί τόπου με την εφαρμογή CovScan Cyprus. Για αποφυγή ταλαιπωρίας και ανάλωσης πολύτιμου χρόνου, παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές/ριες να υποβάλλουν από πριν έγκυρο πιστοποιητικό.
  • Το φαρμακείο στην οδό Αθηνών 31 (δίπλα στην πλατεία Σαριπόλου) προσφέρει εξέταση rapid test σε ειδική τιμή για φοιτητές του Πανεπιστημίου.
  • Φοιτητής/ρια που κατά τη εξεταστική περίοδο είτε έχει συμπτώματα covid είτε είναι έχει βρεθεί θετικός/ή, δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, ενημερώνει το Πανεπιστήμιο (vassilis.protopapas@cut.ac.cy.cy) και θα τύχει χειρισμού στο πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης για ανολοκλήρωτο βαθμό (πατήστε εδώ, δείτε Γενικοί Κανόνες, άρθρο 2.7)

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Απόφαση Συγκλήτου για Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Πρόγραμμα εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2021-22

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές

Όπως καθόρισε στις 24/8/2021 με απόφασή της η Σύγκλητος, oι τελικές εξετάσεις του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2021-22 θα πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία όλων των φοιτητών/ριών με την επίδειξη safepass. Το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2021-22 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (πατήστε εδώ)

Για την ασφαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, παρακαλούμε όπως διαβάσετε και τηρήσετε τις ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

1. Οι φοιτητές που στο moodle έχουν κατάσταση φοίτησης ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, για τη συμμετοχή τους στις τελικές εξετάσεις οφείλουν να υποβάλλουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID με εξέταση αρνητικού αποτελέσματος (pcr ή rapid).  Το πιστοποιητικό πρέπει να υποβάλλεται τη μέρα που προηγείται της εξέτασης,  μέχρι τις 7μμ. Π.χ. αν φοιτητής/ρια έχει εξέταση την Τετάρτη, θα πρέπει να στείλει το πιστοποιητικό την Τρίτη, μέχρι η ώρα 7μμ.

Η επισύναψη του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Η ΥΣΦΕ θα ενημερώνει μια φορά τη μέρα το moodle και θα καταστρέφει τα πιστοποιητικά. Στην κατάσταση φοίτησης κάθε ατόμου στο moodle θα καταχωρείται η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ημερομηνία και ώρα). Πιστοποιητικά που λήγουν πρέπει να ανανεώνονται με ευθύνη κάθε φοιτητή/ριας ώστε να ενημερώνεται μέσω της ΥΣΦΕ το moodle. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα μπορεί να παρακάθεται σε τελική εξέταση μαθήματος μόνο εφόσον έχει υποβάλει εμπρόθεσμα σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο να λήγει μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης (πράγμα που θα φαίνεται στο moodle). Προσοχή: δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες μηνύματος sms.

2. Οι φοιτητές που έχουν κατάσταση φοίτησης ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ, δηλαδή έχουν υποβάλει ήδη έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, δεν χρειάζεται να υποβάλουν οτιδήποτε. Εκτός εάν το πιστοποιητικό νόσησης τους λήγει πριν από τη λήξη της τελευταίας τους εξέτασης. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει για όσες εξετάσεις παρακάθονται μετά τη λήξη του πιστοποιητικού νόσησης τους, να υποβάλουν σχετικό πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης. 

3. Όλοι/ες ανεξαίρετα οι φοιτητές/ριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της εξέτασης το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID (σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή) καθώς και φοιτητική ή πολιτική ταυτότητα και να μπορούν να τα δείξουν σε υπεύθυνο άτομο του Πανεπιστημίου αν τους ζητηθεί.

Προσοχή:

  • Πριν την έναρξη της εξέτασης με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης κάθε εξεταζόμενου μαθήματος θα γίνεται ονομαστικός έλεγχος με βάση την κατάσταση που είναι καταχωρημένη στο moodle.  Στην περίπτωση που η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού που υπέβαλε φοιτητής/ρια συμπληρώνεται πριν την προγραμματισμένη ώρα λήξης της εξέτασης, δεν θα επιτρέπεται στο/η φοιτητή/ρια να παρακαθίσει στην εξέταση.
  • Στην περίπτωση που η κατάσταση φοιτητή/ριας στο moodle είναι κενή, αν δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί πιστοποιητικό είτε από λάθος του Πανεπιστημίου είτε από αμέλεια του/της φοιτητή/ριας, ή αν το πιστοποιητικό είναι ληγμένο, ο/η φοιτητής/ρια μπορεί να παρακαθίσει στην εξέταση εφόσον δείξει στον/ην υπεύθυνη της εξέταση έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό. Ο έλεγχος θα γίνεται επί τόπου με την εφαρμογή CovScan Cyprus. Για αποφυγή ταλαιπωρίας και ανάλωσης πολύτιμου χρόνου, παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές/ριες να υποβάλλουν από πριν έγκυρο πιστοποιητικό.
  • Το φαρμακείο στην οδό Αθηνών 31 (δίπλα στην πλατεία Σαριπόλου) προσφέρει εξέταση rapid test σε ειδική τιμή για φοιτητές του Πανεπιστημίου.
  • Φοιτητής/ρια που κατά τη εξεταστική περίοδο είτε έχει συμπτώματα covid είτε είναι έχει βρεθεί θετικός/ή, δεν προσέρχεται στις εξετάσεις, ενημερώνει το Πανεπιστήμιο (vassilis.protopapas@cut.ac.cy.cy) και θα τύχει χειρισμού στο πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης για ανολοκλήρωτο βαθμό (πατήστε εδώ, δείτε Γενικοί Κανόνες, άρθρο 2.7)