Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα Σπουδές

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2021-22.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Κάθε φοιτήτρια/τής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική της/του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση μέχρι την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:30, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541.

Η κατανομή των υποτροφιών θα ανακοινωθεί τις επόμενες βδομάδες, μετά από συνεδρία των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μοριοδότηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τις ημερομηνίες 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2021-22.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης. 

Κάθε φοιτήτρια/τής μπορεί να ζητήσει και να λάβει διευκρινήσεις για τη δική της/του αίτηση. Μπορεί επίσης να υποβάλει γραπτώς τεκμηριωμένη ένσταση μέχρι την Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:30, με ηλεκτρονικό μήνυμα στο stella.theocharous@cut.ac.cy, τηλ. 25 002541.

Η κατανομή των υποτροφιών θα ανακοινωθεί τις επόμενες βδομάδες, μετά από συνεδρία των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.