Φροντιστηριακή στήριξη για προπτυχιακούς φοιτητές 5ου και 6ου έτους


Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών Συμβουλευτική

Το Κέντρο Μάθησης, ως μέρος του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών και στις ακαδημαϊκές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Στις ευθύνες του Κέντρου Μάθησης, είναι η υποστήριξη των φοιτητών 5ου και 6ου έτους σε περίπτωση αποτυχιών. Το Κέντρο Μάθησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και τμήματα δημιουργούνται μεταξύ 2 και 5 ατόμων. 

Για δήλωση ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ.

 

Προθεσμία μέχρι τις 11/2/2022, Παρασκευή

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

MENTAL BOOSTER

MENTAL BOOSTER

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Το Κέντρο Μάθησης, ως μέρος του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, επιδιώκει να παρέχει υποστήριξη σε φοιτητές ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών και στις ακαδημαϊκές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Στις ευθύνες του Κέντρου Μάθησης, είναι η υποστήριξη των φοιτητών 5ου και 6ου έτους σε περίπτωση αποτυχιών. Το Κέντρο Μάθησης ελέγχει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις και τμήματα δημιουργούνται μεταξύ 2 και 5 ατόμων. 

Για δήλωση ενδιαφέροντος Πατήστε εδώ.

 

Προθεσμία μέχρι τις 11/2/2022, Παρασκευή