Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία


Νέα-Ανακοινώσεις

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ρήγας, στη Λετονία, εταίρου της συμμαχίας EUt+, φιλοξενείται αυτές τις μέρες ομάδα φοιτητών από το τμήμα Χημικής Μηχανικής με επικεφαλής την Δρ. Μάρλεν Βάσκες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υβριδικής κινητικότητας, χρηματοδοτούμενο από το γραφείο Erasmus του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και περιείχε επι τόπου επίσκεψη στο Κέντρο Αριστείας Βιοϋλικών  (Baltic Biomaterials Centre of Excellence) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ρήγας, οπού οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν ό,τι αφορά τα  βιοϋλικα, πώς παράγονται και τις ιδιότητες τους. Περαιτέρω, οι επισκέπτες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μελέτησαν την παραγωγή προϊόντων από απόβλητα.

Μια ακόμη σημαντική και άκρως παραγωγική επίσκεψη για την περαιτέρω επιμόρφωση των φοιτητών μας, χάριν στο πρόγραμμα Erasmus και την συμμαχία EUt+.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

MENTAL BOOSTER

MENTAL BOOSTER

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ρήγας, στη Λετονία, εταίρου της συμμαχίας EUt+, φιλοξενείται αυτές τις μέρες ομάδα φοιτητών από το τμήμα Χημικής Μηχανικής με επικεφαλής την Δρ. Μάρλεν Βάσκες.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υβριδικής κινητικότητας, χρηματοδοτούμενο από το γραφείο Erasmus του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και περιείχε επι τόπου επίσκεψη στο Κέντρο Αριστείας Βιοϋλικών  (Baltic Biomaterials Centre of Excellence) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ρήγας, οπού οι φοιτητές μας είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν ό,τι αφορά τα  βιοϋλικα, πώς παράγονται και τις ιδιότητες τους. Περαιτέρω, οι επισκέπτες από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μελέτησαν την παραγωγή προϊόντων από απόβλητα.

Μια ακόμη σημαντική και άκρως παραγωγική επίσκεψη για την περαιτέρω επιμόρφωση των φοιτητών μας, χάριν στο πρόγραμμα Erasmus και την συμμαχία EUt+.