Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα


Φοιτητικά Νέα Συμβουλευτική

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Πρωτοβουλία ομάδας φοιτητών/τριών του μαθήματος ΠΓΤ495 Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

17 NOE 2022

17:30 μ.μ - 19:00 μ.μ

 

Ομιλήτριες:

Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική ΣυντονίστριαΥποστήριξης και Θεραπείας

Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, Καθηγήτρια Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας 


Την προβολή της εκδήλωσης συντονίζει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

Το τμήμα Χημικής Μηχανικής πάει στη Λετονία

MENTAL BOOSTER

MENTAL BOOSTER

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Σεξουαλική παρενόχληση στην φοιτητική κοινότητα

Πρωτοβουλία ομάδας φοιτητών/τριών του μαθήματος ΠΓΤ495 Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

17 NOE 2022

17:30 μ.μ - 19:00 μ.μ

 

Ομιλήτριες:

Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική ΣυντονίστριαΥποστήριξης και Θεραπείας

Μαρία Κραμβιά Καπαρδή, Καθηγήτρια Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού και Πρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας 


Την προβολή της εκδήλωσης συντονίζει το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης