Υποβολή αιτήσεων από φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες από Ουκρανία


Νέα-Ανακοινώσεις

Στα πλαίσια της υλοποίησης των ανακοινωθέντων μέτρων για στήριξη φοιτητών/τριών και υποψήφιων φοιτητών/τριών από την Ουκρανία, το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από:

(1) Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας και οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

(2) Ουκρανούς απόφοιτους σχολείων Μέσης εκπαίδευσης που έχουν καταφθάσει στην Κύπρο ως πρόσφυγες και ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα από την Ηλεκτρονική Πύλη του Πανεπιστημίου, ακολουθώντας τα βήματα που αναλύονται στο σχετικό οδηγό ΕΔΩ. Οι αιτητές/αιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν είτε το «Εξωτερικές Μετεγγραφές-Ουκρανία» - αν ανήκουν στην κατηγορία (1) που αναφέρεται πιο πάνω- είτε το «Υποτροφίες-Ουκρανία» - αν ανήκουν στην κατηγορία (2) πιο πάνω-, όταν θα επιλέξουν τον «Τύπο αίτησης» που επεξηγείται στο ΒΗΜΑ 4 του οδηγού που αναφέρεται πιο πάνω.

 

  • Οι αιτητές/αιτήτριες θα χρειαστεί να επισυνάψουν στην αίτησή τους οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα έχουν στη κατοχή τους (π.χ. αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, αναλυτική βαθμολογία σπουδών μέχρι σήμερα, πιστοποιητικά επάρκειας σε γλώσσα/γλώσσας κ.ο.κ.). Ιδανικά τα πιο πάνω πάνω έγγραφα θα ήταν καλό να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 

  • Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι αιτητές/τριες θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Πανεπιστημίου. Προτού προχωρήσουν με αίτηση, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/ες να μελετήσουν προσεκτικά τα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου τα οποία μπορούν να βρουν στο https://www.cut.ac.cy/studies/

 

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 (11:59 μ.μ.).

 

  • Όλα τα προπτυχιακά προγράμματα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα και απαιτούν φυσική παρουσία. Επομένως, αιτητές των οποίων η αίτηση θα γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να παρακολουθήσουν (με φυσική παρουσία), μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για ένα ακαδημαϊκό έτος (τα οποία θα προσφερθούν από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου), προτού προχωρήσουν/ξεκινήσουν το πρόγραμμα σπουδών τους(και πάλι με φυσική παρουσία). Σε περίπτωση που αιτητής/αιτήτρια κατέχει αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, θα μπορεί να συνεχίσει/ξεκινήσει τις σπουδές του/της χωρίς να πρέπει να παρακολουθήσει προηγουμένως τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Θέσεις για παρακολούθηση μαθημάτων με περιστασιακή φοίτηση, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Πρόγραμμα τελικών εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2022-23

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Προκήρυξη θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου - Έναρξη σπουδών Ιανουάριος 2023

Στα πλαίσια της υλοποίησης των ανακοινωθέντων μέτρων για στήριξη φοιτητών/τριών και υποψήφιων φοιτητών/τριών από την Ουκρανία, το ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από:

(1) Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια της Ουκρανίας και οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να μετεγγραφούν στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

(2) Ουκρανούς απόφοιτους σχολείων Μέσης εκπαίδευσης που έχουν καταφθάσει στην Κύπρο ως πρόσφυγες και ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν σπουδές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσα από την Ηλεκτρονική Πύλη του Πανεπιστημίου, ακολουθώντας τα βήματα που αναλύονται στο σχετικό οδηγό ΕΔΩ. Οι αιτητές/αιτήτριες θα πρέπει να επιλέξουν είτε το «Εξωτερικές Μετεγγραφές-Ουκρανία» - αν ανήκουν στην κατηγορία (1) που αναφέρεται πιο πάνω- είτε το «Υποτροφίες-Ουκρανία» - αν ανήκουν στην κατηγορία (2) πιο πάνω-, όταν θα επιλέξουν τον «Τύπο αίτησης» που επεξηγείται στο ΒΗΜΑ 4 του οδηγού που αναφέρεται πιο πάνω.

 

  • Οι αιτητές/αιτήτριες θα χρειαστεί να επισυνάψουν στην αίτησή τους οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα έχουν στη κατοχή τους (π.χ. αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, αναλυτική βαθμολογία σπουδών μέχρι σήμερα, πιστοποιητικά επάρκειας σε γλώσσα/γλώσσας κ.ο.κ.). Ιδανικά τα πιο πάνω πάνω έγγραφα θα ήταν καλό να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

 

  • Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τα ακαδημαϊκά τμήματα και οι αιτητές/τριες θα ενημερωθούν από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας του Πανεπιστημίου. Προτού προχωρήσουν με αίτηση, προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι/ες να μελετήσουν προσεκτικά τα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου τα οποία μπορούν να βρουν στο https://www.cut.ac.cy/studies/

 

  • Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 (11:59 μ.μ.).

 

  • Όλα τα προπτυχιακά προγράμματα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται στην Ελληνική Γλώσσα και απαιτούν φυσική παρουσία. Επομένως, αιτητές των οποίων η αίτηση θα γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να παρακολουθήσουν (με φυσική παρουσία), μαθήματα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για ένα ακαδημαϊκό έτος (τα οποία θα προσφερθούν από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου), προτού προχωρήσουν/ξεκινήσουν το πρόγραμμα σπουδών τους(και πάλι με φυσική παρουσία). Σε περίπτωση που αιτητής/αιτήτρια κατέχει αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας, θα μπορεί να συνεχίσει/ξεκινήσει τις σπουδές του/της χωρίς να πρέπει να παρακολουθήσει προηγουμένως τα μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.