Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

 

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21 (πατήστε εδώ).

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 5 Δεκεμβρίου 2020.

 

 

Η διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα γίνει εξ αποστάσεως, διαδικτυακά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εξ αποστάσεως διεξαγωγή είναι δύσκολη έως αδύνατη, δύναται η εξέταση να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο Πρόγραμμα Εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το Καθοδηγητικό Πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση κάμερας, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί εκ των προτέρων το σχετικό έντυπο «Συγκατάθεση για την Επιτήρηση της εξ αποστάσεως Διαδικτυακής Εξέτασης» από κάθε εξεταζόμενο για κάθε μάθημα.

Καλή επιτυχία!

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

 

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21 (πατήστε εδώ).

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 5 Δεκεμβρίου 2020.

 

 

Η διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων θα γίνει εξ αποστάσεως, διαδικτυακά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η εξ αποστάσεως διεξαγωγή είναι δύσκολη έως αδύνατη, δύναται η εξέταση να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, όλες οι σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο Πρόγραμμα Εξετάσεων μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το Καθοδηγητικό Πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση κάμερας, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί εκ των προτέρων το σχετικό έντυπο «Συγκατάθεση για την Επιτήρηση της εξ αποστάσεως Διαδικτυακής Εξέτασης» από κάθε εξεταζόμενο για κάθε μάθημα.

Καλή επιτυχία!