Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)


Σπουδές Φοιτητικά Νέα Στήριξη Φοιτητών

Η ΥΣΦΕ, μετά την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινώνει τον τελικό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2021-22. 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης (χωριστά Κύπριοι και Ελλαδίτες φοιτητές/ριες).

Η κατανομή των υποτροφιών θα ανακοινωθεί τις επόμενες βδομάδες, μετά από συνεδρία των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου. 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Η ΥΣΦΕ, μετά την εξέταση ενστάσεων που υποβλήθηκαν, ανακοινώνει τον τελικό πίνακα μοριοδότησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για τις μεταπτυχιακές υποτροφίες με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για το 2021-22. 

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό πίνακα μοριοδότησης (χωριστά Κύπριοι και Ελλαδίτες φοιτητές/ριες).

Η κατανομή των υποτροφιών θα ανακοινωθεί τις επόμενες βδομάδες, μετά από συνεδρία των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου.