Δωρεά γεύματα

Μεγάλος αριθμός φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση δωρεάν γεύμα από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

Η παροχή αυτή είναι συνδεδεμένη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο πλαίσιο διαδικασίας που ανακοινώνει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για την πιο πρόσφατη ανακοίνωση.

Δωρεά γεύματα

Μεγάλος αριθμός φοιτητών (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν σε καθημερινή βάση δωρεάν γεύμα από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού. 

Η παροχή αυτή είναι συνδεδεμένη με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική δήλωση ενδιαφέροντος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στο πλαίσιο διαδικασίας που ανακοινώνει η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου.

Πατήστε εδώ για την πιο πρόσφατη ανακοίνωση.

Ηλίας Βασιλείου2500 2415

elias.vasiliou@cut.ac.cy