Κρατική φοιτητική μέριμνα

Με βάση τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015), η κυπριακή πολιτεία παρέχει οικονομική στήριξη σε οικογένειες φοιτητών, στη βάση κριτηρίων. 

Οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες δύο μορφές οικονομικής στήριξης: 

Αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων είναι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Επικοινωνία 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
Διεύθυνση: Τεύκρου 6, Λευκωσία (κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών) 
Τηλέφωνο: 22 804017, 22 804002 
Τηλεομοιότυπο: 22 804035 
 

Κρατική φοιτητική μέριμνα

Με βάση τον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015), η κυπριακή πολιτεία παρέχει οικονομική στήριξη σε οικογένειες φοιτητών, στη βάση κριτηρίων. 

Οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες δύο μορφές οικονομικής στήριξης: 

Αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων είναι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Επικοινωνία 
Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
Διεύθυνση: Τεύκρου 6, Λευκωσία (κτήριο πρώην Υπηρεσίας Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών) 
Τηλέφωνο: 22 804017, 22 804002 
Τηλεομοιότυπο: 22 804035