Υποβολή Αιτήματος

Για κάθε θέμα χρειάζεται να υποβάλλεται αίτημα διαμεσολάβησης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση: sinigoros.foititi@cut.ac.cy

Υποβολή Αιτήματος

Για κάθε θέμα χρειάζεται να υποβάλλεται αίτημα διαμεσολάβησης το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του/της Συνηγόρου των φοιτητ(ρι)ών

Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση: sinigoros.foititi@cut.ac.cy