Πτυχίο Νοσηλευτικής

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προσφέρει άριστη θεωρητική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, στο ευρωπαϊκό και κυπριακό θεσμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα διαλαμβάνει παροχή γνώσης στις σύγχρονες νοσηλευτικές θεωρίες και άλλες συναφείς επιστήμες, επαγγελματική ανάπτυξη και νοσηλευτική πρακτική. Εμβαθύνει μεταξύ άλλων στην παθολογική, χειρουργική, ογκολογική, μαιευτική, γεροντολογική και κοινοτική νοσηλευτική, στη φαρμακολογία, μικροβιολογία και νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, διατροφολογίας, ηθικής, δεοντολογίας και νομικού πλαισίου.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Κλινική Άσκηση που διαλαμβάνει παρουσία και εργασία, 7 ωρών ανά εβδομάδα, για σκοπούς πρακτικής εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες. Η Κλινική Άσκηση συνεχίζεται σε όλα τα επόμενα εξάμηνα φοίτησης, με βαθμιαία αύξηση των ωρών ανά εβδομάδα.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                              ΤΜHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σύνολο ωρών

ανά εξάμηνο σπουδών

  Θεωρία Εργαστήριο Φροντιστήριο Κλινική Άσκηση ECTS 
Εξάμηνο 1          
NUR 111 52 26 26   7
Ανατομία και Φυσιολογία Ι (Anatomy - Physiology I)
NUR 113 39       4
Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Intoduction to Psychology)
NUR 123 26       3
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη (Introduction to Nursing Science) 
NUR 141 26 26     4
Εισαγωγή στην Πληροφορικής της Υγείας (Introduction to Health Informatics) 
NUR 151 39   13   5
Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής Ι (Fundamentals of Nursing I )
NUR 121 39       4
Επικοινωνία στη Νοσηλευτική (Communication in Nursing) 
LCE 121 39       3
Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (English Language Ι )
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                         260 52 39   30
           
Εξάμηνο 2          
NUR 112 52 26 26   7
Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ (Anatomy - Physiology II )
NUR 114 52 26     6
Βιολογία / Βιοχημεία (Biology - Biochemistry)
NUR 116 26       2
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία (Introduction to Sociology)
NUR 152 39 26 13 91 7
Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙ (Fundamentals of Nursing IΙ) 
NUR 110 26       3
Βιοφυσική (Biophysics) 
NUR 162 13 26     2
Πρώτες Βοήθειες (First Aid)
LCE 122 39       3
Αγγλικά για Νοσηλευτικές Σπουδές  (English Language ΙΙ)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           247 104 39 91 30
           
Εξάμηνο 3          
NUR 218 39       4
Παθοφυσιολογία Ι (Pathophysiology Ι)
NUR  219 26 26     4
Μικροβιολογία και έλεγχος λοιμώξεων (Microbiology and Infections' Control)
NUR  225 26       3
Προαγωγή της Υγείας (Health Promotion)
NUR 251 26 26 13   5
Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙΙ (Fundamentals of Nursing IΙΙ )
NUR  252 26 26 13 91 7
Παθολογική Νοσηλευτική και ειδικότητες Ι (Medical Nursing Specialties Ι)
NUR  254 26 26 13 91 7
Χειρουργική Νοσηλευτική και ειδικότητες Ι (Surgical Nursing Specialties I )
ΣΥΝΟΛΟ                                                 169 104 39 182 30
           
Εξάμηνο 4          
NUR  220 39       5
Παθοφυσιολογία ΙΙ (Pathophysiology ΙΙ) 
NUR  217 39       4
Φαρμακολογία στη Νοσηλευτική (Pharmacology in Nursing) 
NUR 241 26 26     4
Νοσηλευτική Πληροφορική (Nursing  Informatics)
NUR  253 39   13 189 7
Παθολογική Νοσηλευτική και ειδικότητες ΙI (Medical Nursing Specialties IΙ )
NUR  255 39   13 189 7
Χειρουργική Νοσηλευτική και ειδικότητες ΙΙ (Surgical Nursing Specialties IΙ)
Επιλογής - NUR  261 39       3
Υγιεινή της Εργασίας (Occupational Health) 
Επιλογής - NUR 266 39       3
Βασικές αρχές Ολιστικής Νοσηλευτικής και Πρακτική (Fundamentals in Holistic Nursing and Practice)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                    221 26 26 378 30
           
Εξάμηνο 5          
ΝUR 230 ANAΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Ι     13 210 5
NUR  342 39       5
Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας (Nursing Research Methodology)
NUR 344 39       3
Επιδημιολογία(Epidemiology)  
NUR  316 26       3
Ψυχολογία της Υγείας (Health Psychology)
NUR  343 26 26     4
Βιοστατιστική(Biostatistics)
NUR  355 39   13 91 6
Γεροντολογική Νοσηλευτική (Gerontological Nursing)  
NUR  356 39 13   91 6
Κοινοτική Νοσηλευτική (Community Nursing)   
Επιλογής - NUR  364 26       3
Γενετική (Genetics) 
Επιλογής -NUR  367 26       3
Επιτήρηση Λοιμώξεων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (Surveillance of infections in health care settings)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                  234 39 26 392 35
           
Εξάμηνο 6          
NUR 331 39       5
Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (Nursing Management)
NUR  354 39     126 6
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ι (Mental Health Nursing I) 
NUR  353 39     126 6
Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού (Child Care Nursing) 
NUR  350 39     126 7
Μαιευτική & Γυναικολογική Νοσηλευτική(Midwifery & Gynaecological Nursing)
NUR  368 26       3
Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική (Evidenced  Based Nursing Practice)
Επιλογής - NUR  365 26   13   3
Οικογενειακή Νοσηλευτική (Family Nursing)
Επιλογής - NUR  366 26   13   3
Ανακουφιστική φροντίδα (Palliative Care)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           208 0 13 378 30
           
Εξάμηνο 7          
ΝUR 330 ANAΠΤΥΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΙΙ     13 210 5
NUR  452 39 13 13 136.5 7
Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Intensive Care Nursing )
NUR  457 39   13 136.5 7
Ογκολογική Νοσηλευτική (Oncology Nursing)
NUR  454 39       3
 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ (Mental Health Nursing II)
NUR  435 26       3
Βασικές αρχές διδασκαλίας και μάθησης στη Νοσηλευτική (Fundamentals of Teaching and Education Methods in Nursing)
NUR  400     39   5
Πτυχιακή εργασία (Undergraduate Project)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                       143 13 78 483 30
           
Εξάμηνο 8          
NUR  424 26       3
Διαπολιτισμική Νοσηλευτική (Transcultural Nursing)
NUR  414 26       3
 Διατροφή και ειδικές δίαιτες (Nutrition and special diets)
NUR  333 26       3
Ηθική, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Νοσηλευτική
NUR  459 78   13 396 21
Ειδικότητες-Εμπέδωση (Specialities (Clinical Settings – Perioperative Nursing and operating room Nursing, Emergency Nursing - ALS))
NUR  400     39   5
Πτυχιακή εργασία - συνέχεια (Undergraduate Project - continued)
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                           156 0 52 396 35


 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 28 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

  1. Νέα Ελληνικά,
  2. Χημεία ή Βιολογία

 

 

 

-Φυσική 
-Χημεία ή Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία (Π.Κ.),
-Ιστορία,
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Οικονομικά
-Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος

Ευριδίκη Παπασταύρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   e.papastavrou@cut.ac.cy
   25 002021

Νίκος Μίτλεττον

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος
   nicos.middleton@cut.ac.cy
   25 002796

Αναστάσιος Μερκούρης

Αναπληρωτής Καθηγητής
   anastasios.merkouris@cut.ac.cy
   25002024

Αικατερίνη Λαμπρινού

Καθηγήτρια - Κοσμήτειρα Σχολής Επιστημών Υγείας
   ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy
   25 002030

Ανδρέας Χαραλάμπους

Καθηγητής
   andreas.charalambous@cut.ac.cy
   25 002011

Μαρία Καρανικόλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος
   maria.karanikola@cut.ac.cy
   25 002032

Πανίκος Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής
   panicos.masouras@cut.ac.cy
   25 002015

Χριστιάνα Νικολάου

Επίκουρη Καθηγήτρια
   c.nicolaou@cut.ac.cy
   2500 2033

Τάσος Ξυρίχης

Επίκουρος Καθηγητής
   tasos.xyrichis@cut.ac.cy
   25 002049

Μαριάννα Κωνσταντίνου

Επίκουρη Καθηγήτρια
   m.constantinou@cut.ac.cy
   25 002026

Μαρία Κυράνου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   maria.kyranou@cut.ac.cy
   2500 2122

Σωτήρης Αυγουστή

Επίκουρος Καθηγητής
   sotiris.avgousti@cut.ac.cy
   25 002028

Θεοδώρα Κκάλλη-Χριστοδούλου

Πρώτη Εκπαιδεύτρια Πληροφορικής
   t.christodoulou@cut.ac.cy
   2500 2018

Πόλα Τσίκκου

Ανώτερη Εκπαιδεύτρια Πληροφορικής
   pola.tsikkou@cut.ac.cy
   25 002135

Ιωάννα Φράγκου

Επικούρη Καθηγήτρια
   ioanna.frangou
   25 002019

Ανδρούλα Ιωάννου

Επίκουρη Καθηγήτρια
   androula.ioannou@cut.ac.cy
   25 002034

Παναγιώτα Ταμανά

Επίκουρη Καθηγήτρια
   panayiota.tamana@cut.ac.cy
   25 002794

Μερόπη Μπουζίκα

Επίκουρη Καθηγήτρια
   meropi.mpouzika@cut.ac.cy
   25 002143

Σωκράτης Σωκράτους

Επίκουρος Καθηγητής
   sokratis.sokratous@cut.ac.cy
   25 002793

Ανδρέας Χαρίτου

Eιδικό εκπαιδευτικο προσωπικό
   andreas.charitou@cut.ac.cy
   25 002035

Ελένη Χατζηγεωργίου

Επίκουρη Καθηγήτρια
   eleni.hadjigeorgiou@cut.ac.cy
   2500 2031

Κατερίνα Φιλίππου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   katerina.philippou@cut.ac.cy
   25 002023

Έλενα Παναγιώτου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   elena.panayiotou@cut.ac.cy
   25 002789

Ιωάννα Έλληνα

Eιδικό Εκπαιδευτικό προσωπικό
   ioanna.ellina@cut.ac.cy
   2500 2237

Έλενα Ρούσου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   elena.rousou@cut.ac.cy
   25 002181

Άντρη Χρίστου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   andri.christou@cut.ac.cy
   25 002792

Μαρία Δημητριάδου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   maria.dimitriadou@cut.ac.cy
   25 002798

Χρίστος Ανδρέου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   christos.andreou@cut.ac.cy
   2500 2147

Νίκος Σταυρίδης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   christos.andreou@cut.ac.cy
   2500 2147

Παναγιώτα Μιλτιάδους

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
   panagiota.miltiadous@cut.ac.cy
   25 002193