Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Email

eleni.kyza@cut.ac.cy

Phone

2500 2577

Ελένη Κύζα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

Phone

25002614

Email

xs.nestoros@edu.cut.ac.cy

Phone

25002500