Ευκαιρίες Εργοδότησης

Ειδικοί Επιστήμονες - Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ειδικός Επιστήμονας

Δέκα (10) Θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Τμημα Επικοινωνιασ και Σπουδων Διαδικτυου

Επίκουρος Καθηγητής ή Λέκτορας στην ειδικότητα: Νέα Μέσα και Εξουσία