Όραμα-Στόχοι

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης  βρίσκεται στη Λεμεσό στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και προσφέρει προγράμματα σπουδών (1) στο πεδίο των Χρηματοοικονομικών, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αξιοποιώντας τις σχέσεις του Τμήματος με την βιομηχανία, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη  συνεργασιών με τον εταιρικό κόσμο και τη δημιουργία εξαιρετικών ευκαιριών για εργοδότηση και σταδιοδρομία των αποφοίτων του.  Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διεθνούς κύρους μέλη με εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα καθώς και  βιομηχανική εμπειρία. Τα μέλη του τμήματος χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας για την παροχή σπουδών που σχετίζονται με τον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας κατ’ επέκταση εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι:

 • Να εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα πεδία των χρηματοοικονομικών (λογιστικής και διοικητικής επιστήμης2) μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν την αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση με τις πρακτικές και εφαρμοσμένες πτυχές των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
 • Να προετοιμάζει φοιτητές/τριες με ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικές και οργανωτικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό / ψηφιακό/ χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσει  και να διατηρεί ένα ισχυρό εταιρικό δίκτυο με την τοπική και διεθνή αγορά.
 • Να σχεδιάζει και να προσφέρει ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, βασισμένα στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά και στα αλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (2).
 • Να χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές μεθόδους και ερευνητικά προγράμματα, ώστε να δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές, επιχειρηματικές και πολιτικές επιρροές.

 

Όραμα

Το όραμα του Τμήματος είναι :

 • Να εδραιωθεί ως ένα σημαντικό ακαδημαϊκό τμήμα, το οποίο θα καταρτίζει απόφοιτους με ισχυρές επαγγελματικές ικανότητες.
 • Να προσθέτει αξία, ως ένας ανεξάρτητος συνεργάτης στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία.
 • Να προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας με μεγάλο αντίκτυπο κα επιρροή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Να δημιουργήσει δίκτυο  διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας .
 • Να εδραιωθεί στις αντιλήψεις των συνεργατών, φοιτητών/τριών και επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας ως ένα τμήμα με επιστημονικό κύρος που διατηρεί τα διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.
 1. Το Τμήμα ΧρηΛοΔε επί της παρούσης προσφέρει το πτυχίο ΕΧΡΗΝ με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά (για τους εισερχόμενους φοιτητές/ τριες με τις παγκύπριες του 2024). 
 2. Βρίσκονται στην πορεία αξιολόγησης/ πιστοποίησης νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία θα προσφερθούν το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. 

Όραμα-Στόχοι

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης  βρίσκεται στη Λεμεσό στο παραλιακό μέτωπο της πόλης και προσφέρει προγράμματα σπουδών (1) στο πεδίο των Χρηματοοικονομικών, τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αξιοποιώντας τις σχέσεις του Τμήματος με την βιομηχανία, το Τμήμα έχει ως στόχο την ανάπτυξη  συνεργασιών με τον εταιρικό κόσμο και τη δημιουργία εξαιρετικών ευκαιριών για εργοδότηση και σταδιοδρομία των αποφοίτων του.  Το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διεθνούς κύρους μέλη με εξαιρετική ερευνητική δραστηριότητα καθώς και  βιομηχανική εμπειρία. Τα μέλη του τμήματος χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας για την παροχή σπουδών που σχετίζονται με τον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας κατ’ επέκταση εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας.

Επομένως, η αποστολή του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης είναι:

 • Να εκπαιδεύει τους φοιτητές/τριες στα πεδία των χρηματοοικονομικών (λογιστικής και διοικητικής επιστήμης2) μέσω ενός ευρέως φάσματος υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν την αυστηρή ακαδημαϊκή κατάρτιση με τις πρακτικές και εφαρμοσμένες πτυχές των οικονομικών και χρηματοοικονομικών στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.
 • Να προετοιμάζει φοιτητές/τριες με ισχυρές δεξιότητες, δημιουργικότητα, επιχειρηματικές και οργανωτικές ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό / ψηφιακό/ χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
 • Να αναπτύσσει  και να διατηρεί ένα ισχυρό εταιρικό δίκτυο με την τοπική και διεθνή αγορά.
 • Να σχεδιάζει και να προσφέρει ολοκληρωμένα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών, βασισμένα στην επιστημονική έρευνα, έτσι ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στα χρηματοοικονομικά και στα αλλα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος (2).
 • Να χρησιμοποιεί προηγμένες επιστημονικές μεθόδους και ερευνητικά προγράμματα, ώστε να δημιουργήσει σημαντικές κοινωνικές, επιχειρηματικές και πολιτικές επιρροές.

 

Όραμα

Το όραμα του Τμήματος είναι :

 • Να εδραιωθεί ως ένα σημαντικό ακαδημαϊκό τμήμα, το οποίο θα καταρτίζει απόφοιτους με ισχυρές επαγγελματικές ικανότητες.
 • Να προσθέτει αξία, ως ένας ανεξάρτητος συνεργάτης στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία.
 • Να προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας με μεγάλο αντίκτυπο κα επιρροή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Να δημιουργήσει δίκτυο  διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας .
 • Να εδραιωθεί στις αντιλήψεις των συνεργατών, φοιτητών/τριών και επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας ως ένα τμήμα με επιστημονικό κύρος που διατηρεί τα διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του.
 1. Το Τμήμα ΧρηΛοΔε επί της παρούσης προσφέρει το πτυχίο ΕΧΡΗΝ με κατεύθυνση στα Χρηματοοικονομικά (για τους εισερχόμενους φοιτητές/ τριες με τις παγκύπριες του 2024). 
 2. Βρίσκονται στην πορεία αξιολόγησης/ πιστοποίησης νέα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα οποία θα προσφερθούν το ακαδημαϊκό έτος 2025-26.