Προσωπικό Τμήματος

Email

konstantinos.makris@cut.ac.cy

Phone

25002398

Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

costas.christophi@cut.ac.cy

Phone

25 002393

Κώστας Α. Χριστοφή

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

andrie.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

+357 25002131

Άντρη Παναγιώτου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Affiliated Faculty

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

nicos.middleton@cut.ac.cy

Phone

25 002796

Νίκος Μίτλεττον

Αναπληρωτής Καθηγητής - Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Email

sotiris.avgousti@cut.ac.cy

Phone

25 002028

Σωτήρης Αυγουστή

Επίκουρος Καθηγητής

Email

angelos.kyriacou@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Άγγελος Κυριάκου

Ερευνητικός Συνεργάτης

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και Διδακτορικοί Φοιτητές

Email

df.kleopa@edu.cut.ac.cy

Phone

25002149

Δάφνη Κλεόπα

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

ga.photiou@edu.cut.ac.cy

Phone

25002149

Γαλάτεια Φωτίου

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

despina.pampaka@cut.ac.cy

Phone

25005081

Δέσποινα Πάμπακα

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

corina.konstantinou@cut.ac.cy

Phone

25002282

Κορίνα Κωνσταντίνου

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

xd.andrianou@cut.ac.cy

Phone

25002066

Ξάνθη Ανδριανού

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

panagiotis.kouis@cut.ac.cy

Phone

25002164

Παναγιώτης Κουής

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

pantelis.charisiadis@cut.ac.cy

Phone

25002066

Παντελής Χαρισιάδης

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

elii.ioannou@edu.cut.ac.cy

Phone

25002066

Ελίνα Ιωάννου

Διδακτορική φοιτήτρια

Email

ioannis.nikitidis@cut.ac.cy

Phone

25002066

Ιωάννης Νικητίδης

Διδακτορικός φοιτητής

Διοικητικό Προσωπικό

Email

kyriaki.hairalla@cut.ac.cy

Phone

25002246

Κυριακή Χαιραλλα

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός