Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας


Νέα-Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, με στόχο τη διεύρυνση της μεταξύ τους επιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και άλλης συνεργασίας. Ειδικός στόχος της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημοσύνης στην περιοχή της Ψηφιακής Τραπεζικής (Digital Banking) από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την αναβάθμιση σχετικών υπηρεσιών και την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Αντρέας Αναγιωτός, και εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μάτσης.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου. Αναφέρθηκε ότι είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι η Ελληνική Τράπεζα εμπιστεύεται το Πανεπιστήμιο στην προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της Ψηφιακής Τραπεζικής.

Παρόντες εκ μέρους του Πανεπιστημίου ήταν ο Πρύτανης και  Ακαδημαϊκοί της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, ενώ από την πλευρά της Ελληνικής Τράπεζας ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Καθηγητής Ανδρέας Σ. Ανδρέου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής παρουσίασε πρωτότυπα από συστήματα λογισμικού και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που δημιουργήθηκαν από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και σχετίζονται με την Ψηφιακή Τραπεζική. Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Τράπεζας χαιρέτισαν τις προσπάθειες αυτές και εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους στα νέα αυτά ψηφιακά εργαλεία. Πρόσθεσαν ότι υποστηρίζουν πάντοτε τις ενέργειες που γίνονται στον παραγωγικό ιστό μιας χώρας, καθώς πιστεύουν ότι μια κοινωνία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες, την εκπαίδευση, την έρευνα/καινοτομία και την υγεία, πυλώνες που προάγουν τα πανεπιστήμια της κάθε χώρας.

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου διανοίγονται νέοι δρόμοι για συνεργασία μεταξύ των δύο μερών στους τομείς της Ψηφιακής Τραπεζικής και συναφών θεμάτων. Η συμφωνία φιλοδοξεί στο να συμβάλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την παροχή συμβουλευτικών/επιστημονικών υπηρεσιών, την υλοποίηση έργων, πιλοτικών εφαρμογών και μελετών, και την υποβολή προτάσεων για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Πρόσφατα άρθρα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, με στόχο τη διεύρυνση της μεταξύ τους επιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και άλλης συνεργασίας. Ειδικός στόχος της συνεργασίας είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και επιστημοσύνης στην περιοχή της Ψηφιακής Τραπεζικής (Digital Banking) από το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής με σκοπό την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την αναβάθμιση σχετικών υπηρεσιών και την υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Αντρέας Αναγιωτός, και εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής κ. Γιάννης Μάτσης.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου. Αναφέρθηκε ότι είναι μεγάλης σημασίας το γεγονός ότι η Ελληνική Τράπεζα εμπιστεύεται το Πανεπιστήμιο στην προσπάθεια που γίνεται για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της Ψηφιακής Τραπεζικής.

Παρόντες εκ μέρους του Πανεπιστημίου ήταν ο Πρύτανης και  Ακαδημαϊκοί της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, ενώ από την πλευρά της Ελληνικής Τράπεζας ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Καθηγητής Ανδρέας Σ. Ανδρέου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής παρουσίασε πρωτότυπα από συστήματα λογισμικού και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας που δημιουργήθηκαν από το Ερευνητικό Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και σχετίζονται με την Ψηφιακή Τραπεζική. Οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Τράπεζας χαιρέτισαν τις προσπάθειες αυτές και εκδήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους στα νέα αυτά ψηφιακά εργαλεία. Πρόσθεσαν ότι υποστηρίζουν πάντοτε τις ενέργειες που γίνονται στον παραγωγικό ιστό μιας χώρας, καθώς πιστεύουν ότι μια κοινωνία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες, την εκπαίδευση, την έρευνα/καινοτομία και την υγεία, πυλώνες που προάγουν τα πανεπιστήμια της κάθε χώρας.

Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου διανοίγονται νέοι δρόμοι για συνεργασία μεταξύ των δύο μερών στους τομείς της Ψηφιακής Τραπεζικής και συναφών θεμάτων. Η συμφωνία φιλοδοξεί στο να συμβάλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, την παροχή συμβουλευτικών/επιστημονικών υπηρεσιών, την υλοποίηση έργων, πιλοτικών εφαρμογών και μελετών, και την υποβολή προτάσεων για κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα.