Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας


Νέα-Ανακοινώσεις

Επίσκεψη ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Harvard University και MIT

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Sustainable Urban Governance through Augmented Reality (SUGAR - sugar.cyprusinteractionlab.com) αντιπροσωπεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Harvard στις ΗΠΑ από τις 19 μέχρι τις 25 Ιουλίου 2019. Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ ο συντονιστής του έργου Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής και ο Αντρέας Παπαλλάς, Ερευνητικός Συνεργάτης.

Η ομάδα του έργου πραγματοποίησε εργαστήριο Σχεδιαστικής Σκέψης στα πρότυπα του Design Sprint της Google με συμμετέχοντες ερευνητές από το διεθνούς φήμης Zofnass Program for Sustainability, εταίρους στο έργο. Το εργαστήριο είχε στόχο την δημιουργία πρωτοτύπου που εφαρμόζει τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας για να ενθαρρύνει την συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης.

Το πρωτότυπο που έχει δημιουργηθεί, θα αναπτυχθεί περαιτέρω με στόχο να χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού με το κοινό που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Κύπρο. Το εργαστήρι θα έχει ως αντικείμενο εφαρμογής την επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας προς την Αθαλάσσα. Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει εκφράσει την υποστήριξη του ως προς του στόχους του έργου και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του MIT όπου είχε την ευκαιρία ξενάγησης/περιήγησης του εργαστηρίου Media Lab και συμμετείχε σε συνάντηση για ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων.

 

Πρόσφατα άρθρα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Επίσκεψη ομάδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο Harvard University και MIT

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Sustainable Urban Governance through Augmented Reality (SUGAR - sugar.cyprusinteractionlab.com) αντιπροσωπεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Harvard στις ΗΠΑ από τις 19 μέχρι τις 25 Ιουλίου 2019. Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ ο συντονιστής του έργου Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής και ο Αντρέας Παπαλλάς, Ερευνητικός Συνεργάτης.

Η ομάδα του έργου πραγματοποίησε εργαστήριο Σχεδιαστικής Σκέψης στα πρότυπα του Design Sprint της Google με συμμετέχοντες ερευνητές από το διεθνούς φήμης Zofnass Program for Sustainability, εταίρους στο έργο. Το εργαστήριο είχε στόχο την δημιουργία πρωτοτύπου που εφαρμόζει τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας για να ενθαρρύνει την συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης.

Το πρωτότυπο που έχει δημιουργηθεί, θα αναπτυχθεί περαιτέρω με στόχο να χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού με το κοινό που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Κύπρο. Το εργαστήρι θα έχει ως αντικείμενο εφαρμογής την επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας προς την Αθαλάσσα. Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει εκφράσει την υποστήριξη του ως προς του στόχους του έργου και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

Επιπρόσθετα η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του MIT όπου είχε την ευκαιρία ξενάγησης/περιήγησης του εργαστηρίου Media Lab και συμμετείχε σε συνάντηση για ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων.