Το ΤΕΠΑΚ ανάμεσα στα πανεπιστήμια που οδηγούν την αλλαγή σε έναν βιώσιμο κόσμο


Νέα-Ανακοινώσεις

Στην οικογένεια των πανεπιστημίων που οδηγούν την αλλαγή σε έναν βιώσιμο κόσμο, ανήκει πλέον το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), συμμετέχοντας ως πλήρες μέλος στο σημαντικό διεθνή οργανισμό για την προώθηση της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education  (AASHE).

Ο AASHE επιτρέπει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιτύχουν τους στόχους αειφορίας τους, παρέχοντας εξειδικευμένους πόρους, επαγγελματική ανάπτυξη και ένα δίκτυο υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων. Μέσω της συμμετοχής του στον AASHE, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα λάβει υποστήριξη στην προώθηση των πρωτοβουλιών αειφορίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Ο AASHE βασίζεται στην υποστήριξη προοδευτικών ιδρυμάτων όπως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να εκπληρώσει την αποστολή του να εμπνεύσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για να οδηγήσει τον παγκόσμιο μετασχηματισμό βιωσιμότητας», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του AASHE Meghan Fay Zahniser. «Ως εργαστήρια καινοτομίας, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν την αειφορία μέρος της ατζέντας όλων. Καλωσορίζω το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην οικογένεια πανεπιστημίων που οδηγούν την αλλαγή  σε έναν βιώσιμο κόσμο», πρόσθεσε.

«Είμαστε χαρούμενοι που το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στον AASHE και αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο σε αυτήν την κοινότητα καθώς όλοι εργαζόμαστε για την προώθηση της βιωσιμότητας», δήλωσε η Meghan Fay Zahniser. Μεταξύ των μεγάλων προγραμμάτων του AASHE είναι το Σύστημα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Βαθμολόγησης επιπέδου Αειφορίας (STARS®), ένα διαφανές πλαίσιο αυτο-αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης πανεπιστημίων σε θέματα αειφορίας.

Ακόμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε πρόσφατα μέλος στο δίκτυο CSR Cyprus, το σημαντικότερο επαγγελματικό δίκτυο στην Κύπρο για ενίσχυση της Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας.

«Η βιωσιμότητα είναι μία από τις βασικές στρατηγικές αρχές μας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επομένως ενθαρρύνουμε τις δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να είναι φορείς αλλαγής και κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικής καινοτομίας. Η συμμετοχή μας σε δίκτυα αειφορίας και οι συνέργειες με τους συνεργάτες μας θα ενισχύσουν την κουλτούρα της αειφορίας», δήλωσε ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης και αναλαμβάνει δράση για τη μεταμόρφωσή του, έχοντας ως άξονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Από το 2010, το ΤΕΠΑΚ παρουσιάζει τη δέσμευση του στην Αειφορία με την έγκριση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ταυτόχρονα τη δημιουργία του αντίστοιχου γραφείου, το οποίο ασχολείται με δράσεις σχετικές με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έπειτα, από το 2017 έχει συσταθεί η ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης, στόχος της οποίας είναι η οργάνωση και η καθοδήγηση του Πανεπιστημίου στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της δέσμευσης του Πανεπιστημίου προς τους 17 ΣΒΑ, τον Οκτώβριο του 2020 το Πανεπιστήμιο δημιούργησε Επιτροπή για τη βελτίωση της πανεπιστημιακής ζωής, βάσει των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Πιο πρόσφατα, με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, εγκαινιάστηκε ένα νέο βραβείο συνεισφοράς στην κοινωνία για την αναγνώριση των φοιτητών που ασχολούνται με εθελοντισμό, κοινωνικές δράσεις ή / και επίτευξη κοινωνικού αντίκτυπου σε σχέση με τους 17 ΣΒΑ. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει σειρά από δράσεις οι οποίες προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών και την ηλεκτρονική υπογραφή.

Το ΤΕΠΑΚ, ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο σε θέματα αειφορίας, είναι μέλος σε πολλά δίκτυα και κοινότητες όπου κύριος σκοπός τους είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, το ΤΕΠΑΚ μαζί με άλλους εταίρους πέτυχαν την ένταξη της Κύπρου στο ΕΙΤ Climate-KIC, που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω δράσεων συστημικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Επίσης, το ΤΕΠΑΚ αποτελεί μέλος του International Sustainable Campus Network (ISCN), η αποστολή του οποίου είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφορίων και την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας των Πανεπιστημιουπόλεων ενσωματώνοντας την αειφορία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Τέλος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Cyprus, δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ σε όλη την Κύπρο.

Πρόσφατα άρθρα

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων «Ό,τι να 'ναι» του φοιτητή Αντρέα Κουμίδη, φιναλίστ σε διεθνές φεστιβάλ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

Σειρά  διαδικτυακών ενημερώσεων για όλα όσα αφορούν τη φοίτηση στo ΤΕΠΑΚ

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

To προφίλ υγείας του κυπριακού πληθυσμού, ανέλυσε ο Δρ Κωνσταντίνος Μακρής στο πλαίσιο της εκδήλωσης EU4HEALTH

Στην οικογένεια των πανεπιστημίων που οδηγούν την αλλαγή σε έναν βιώσιμο κόσμο, ανήκει πλέον το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), συμμετέχοντας ως πλήρες μέλος στο σημαντικό διεθνή οργανισμό για την προώθηση της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education  (AASHE).

Ο AASHE επιτρέπει στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιτύχουν τους στόχους αειφορίας τους, παρέχοντας εξειδικευμένους πόρους, επαγγελματική ανάπτυξη και ένα δίκτυο υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων. Μέσω της συμμετοχής του στον AASHE, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα λάβει υποστήριξη στην προώθηση των πρωτοβουλιών αειφορίας στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

«Ο AASHE βασίζεται στην υποστήριξη προοδευτικών ιδρυμάτων όπως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να εκπληρώσει την αποστολή του να εμπνεύσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για να οδηγήσει τον παγκόσμιο μετασχηματισμό βιωσιμότητας», δήλωσε η Εκτελεστική Διευθύντρια του AASHE Meghan Fay Zahniser. «Ως εργαστήρια καινοτομίας, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μια μοναδική ευκαιρία να κάνουν την αειφορία μέρος της ατζέντας όλων. Καλωσορίζω το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην οικογένεια πανεπιστημίων που οδηγούν την αλλαγή  σε έναν βιώσιμο κόσμο», πρόσθεσε.

«Είμαστε χαρούμενοι που το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στον AASHE και αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο σε αυτήν την κοινότητα καθώς όλοι εργαζόμαστε για την προώθηση της βιωσιμότητας», δήλωσε η Meghan Fay Zahniser. Μεταξύ των μεγάλων προγραμμάτων του AASHE είναι το Σύστημα Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Βαθμολόγησης επιπέδου Αειφορίας (STARS®), ένα διαφανές πλαίσιο αυτο-αναφοράς για τη μέτρηση της απόδοσης πανεπιστημίων σε θέματα αειφορίας.

Ακόμη, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε πρόσφατα μέλος στο δίκτυο CSR Cyprus, το σημαντικότερο επαγγελματικό δίκτυο στην Κύπρο για ενίσχυση της Εταιρικής Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας.

«Η βιωσιμότητα είναι μία από τις βασικές στρατηγικές αρχές μας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επομένως ενθαρρύνουμε τις δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να είναι φορείς αλλαγής και κινητήρια δύναμη της βιώσιμης κοινωνικής καινοτομίας. Η συμμετοχή μας σε δίκτυα αειφορίας και οι συνέργειες με τους συνεργάτες μας θα ενισχύσουν την κουλτούρα της αειφορίας», δήλωσε ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

 

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης και αναλαμβάνει δράση για τη μεταμόρφωσή του, έχοντας ως άξονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).

Από το 2010, το ΤΕΠΑΚ παρουσιάζει τη δέσμευση του στην Αειφορία με την έγκριση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και ταυτόχρονα τη δημιουργία του αντίστοιχου γραφείου, το οποίο ασχολείται με δράσεις σχετικές με την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έπειτα, από το 2017 έχει συσταθεί η ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης, στόχος της οποίας είναι η οργάνωση και η καθοδήγηση του Πανεπιστημίου στον τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης. Στα πλαίσια της δέσμευσης του Πανεπιστημίου προς τους 17 ΣΒΑ, τον Οκτώβριο του 2020 το Πανεπιστήμιο δημιούργησε Επιτροπή για τη βελτίωση της πανεπιστημιακής ζωής, βάσει των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης.

Πιο πρόσφατα, με πρωτοβουλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, εγκαινιάστηκε ένα νέο βραβείο συνεισφοράς στην κοινωνία για την αναγνώριση των φοιτητών που ασχολούνται με εθελοντισμό, κοινωνικές δράσεις ή / και επίτευξη κοινωνικού αντίκτυπου σε σχέση με τους 17 ΣΒΑ. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει σειρά από δράσεις οι οποίες προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών και την ηλεκτρονική υπογραφή.

Το ΤΕΠΑΚ, ως πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο σε θέματα αειφορίας, είναι μέλος σε πολλά δίκτυα και κοινότητες όπου κύριος σκοπός τους είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Αναλυτικότερα, το ΤΕΠΑΚ μαζί με άλλους εταίρους πέτυχαν την ένταξη της Κύπρου στο ΕΙΤ Climate-KIC, που αποτελεί την κύρια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης μέσω δράσεων συστημικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Επίσης, το ΤΕΠΑΚ αποτελεί μέλος του International Sustainable Campus Network (ISCN), η αποστολή του οποίου είναι να παρέχει ένα διεθνές φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφορίων και την επίτευξη βιώσιμης λειτουργίας των Πανεπιστημιουπόλεων ενσωματώνοντας την αειφορία στην έρευνα και τη διδασκαλία.

Τέλος, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος του Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Cyprus, δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ σε όλη την Κύπρο.