Ψηφιακή συνέργεια για ενίσχυση των γυναικών: Επίσημη Πρώτη για το WomenPower


Women Power Logo

Άγγιξε το όνειρό σου… μέσα από την οθόνη του Υπολογιστή!
Ψηφιακή συνέργεια για ενίσχυση των γυναικών: Επίσημη Πρώτη για το WomenPower

Mε στόχο τη θετική κοινωνική αλλαγή και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, το Cyprus Interaction Lab του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος WomenPower στην κατηγορία "Γυναίκες και Διάλογος" του προγράμματος Mahallae (χρηματοδοτούμενο από το UNDP). Απώτερος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα και την καθιέρωση ίσων ευκαιριών.

Η συνέργεια σύγχρονων τεχνολογιών ενδυναμώνει τη φωνή των νέων γυναικών μέσω της ανάπτυξης μιας κοινότητας μεντόρων και μαθητευομένων. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή προς όλες τις γυναίκες, επιτρέποντας σε γυναίκες νεαρής ηλικίας να λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη από γυναίκες με μεγαλύτερη εμπειρία. Το WomenPower στοχεύει κυρίως στις γυναίκες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο, στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και στο χώρο των επαγγελμάτων υγείας,· ενώ άλλα πεδία θα προστεθούν στην πλατφόρμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι γυναίκες αμείβονται, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα από τους άνδρες. Παρά την αρχή την υψηλή νομοθετική υποστήριξη περί ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να εφαρμόζεται. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων δεν περιορίζεται σε μισθολογική ανισότητα, αλλά αντανακλά την ευρύτερη και συνεχιζόμενη ανισότητα σε κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενδυνάμωσης της φωνής των γυναικών και μείωσης των έμφυλων διακρίσεων. Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης και στήριξης των γυναικών με έργα όπως το WomenPower είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών.

Το έργο συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Αντιγόνη Παρμαξή, Υποψήφια Διδάκτωρ, Δρ Άντρη Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χριστίνα Βασιλείου, Υποψήφια Διδάκτωρ και Γιώργο Λάμπρου, Interaction Designer) και περιλαμβάνει επίσης ακαδημαϊκούς από το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (Δρ Μαρία Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ) και του Τμήματος Νοσηλευτικής (Δρ Χριστιάνα Κούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ) και ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης (Ρέιτσελ Δέσποινα Χρυσοστόμου). Η υλοποίηση του έργου έχει την υποστήριξη και άλλων διεθνών οργανισμών όπως το Association for Computing Machinery on Women-ACM-W.

Στις 29 Απριλίου, 2015 προγραμματίζεται η υλοποίηση του πρώτου Womenpower Fair (goo.gl/B9Q1Wa). Κατά τη διάρκεια του Fair γυναίκες από τους τομείς της πολιτικής, της ακαδημίας και των επιχειρήσεων θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά τις προκλήσεις και επιτυχίες των γυναικών, διαφορετικότητα στις διαδρομές επιτυχίας, αντιμετώπιση της γυάλινης οροφής και διδάγματα για προσωπική ανέλιξη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει και επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας.

Επισκεφθείτε μας στο: www.womenpowerproject.eu
Βρείτε μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε μαζί μας στο: womenpower@cyprusinteractionlab.com

Λάβετε την πρόσκληση σε μορφή PDF

Πρόσφατα άρθρα

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Οινολογίας με την Ερευνητική Ομάδα Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ.

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Δρ Αβραάμ Γεωργίου: μέτρα προφύλαξης από ηλεκτροπληξία

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Διεθνής διάκριση αριστείας για ΤΕΠΑΚ στην εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών

Women Power Logo

Άγγιξε το όνειρό σου… μέσα από την οθόνη του Υπολογιστή!
Ψηφιακή συνέργεια για ενίσχυση των γυναικών: Επίσημη Πρώτη για το WomenPower

Mε στόχο τη θετική κοινωνική αλλαγή και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κοινά, το Cyprus Interaction Lab του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος WomenPower στην κατηγορία "Γυναίκες και Διάλογος" του προγράμματος Mahallae (χρηματοδοτούμενο από το UNDP). Απώτερος στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα και την καθιέρωση ίσων ευκαιριών.

Η συνέργεια σύγχρονων τεχνολογιών ενδυναμώνει τη φωνή των νέων γυναικών μέσω της ανάπτυξης μιας κοινότητας μεντόρων και μαθητευομένων. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή προς όλες τις γυναίκες, επιτρέποντας σε γυναίκες νεαρής ηλικίας να λαμβάνουν συμβουλευτική στήριξη από γυναίκες με μεγαλύτερη εμπειρία. Το WomenPower στοχεύει κυρίως στις γυναίκες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό χώρο, στο χώρο των επιχειρήσεων αλλά και στο χώρο των επαγγελμάτων υγείας,· ενώ άλλα πεδία θα προστεθούν στην πλατφόρμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι γυναίκες αμείβονται, κατά μέσο όρο, χαμηλότερα από τους άνδρες. Παρά την αρχή την υψηλή νομοθετική υποστήριξη περί ίσης αμοιβής για όμοια εργασία, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να εφαρμόζεται. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων δεν περιορίζεται σε μισθολογική ανισότητα, αλλά αντανακλά την ευρύτερη και συνεχιζόμενη ανισότητα σε κοινωνικό, πολιτικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η μειωμένη συμμετοχή των γυναικών στις δομές λήψης αποφάσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενδυνάμωσης της φωνής των γυναικών και μείωσης των έμφυλων διακρίσεων. Οι ενέργειες ευαισθητοποίησης και στήριξης των γυναικών με έργα όπως το WomenPower είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση και ενδυνάμωση της φωνής των γυναικών.

Το έργο συντονίζεται από το Cyprus Interaction Lab του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Αντιγόνη Παρμαξή, Υποψήφια Διδάκτωρ, Δρ Άντρη Ιωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χριστίνα Βασιλείου, Υποψήφια Διδάκτωρ και Γιώργο Λάμπρου, Interaction Designer) και περιλαμβάνει επίσης ακαδημαϊκούς από το Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού (Δρ Μαρία Καπαρδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ) και του Τμήματος Νοσηλευτικής (Δρ Χριστιάνα Κούτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας ΤΕΠΑΚ) και ειδικούς σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης (Ρέιτσελ Δέσποινα Χρυσοστόμου). Η υλοποίηση του έργου έχει την υποστήριξη και άλλων διεθνών οργανισμών όπως το Association for Computing Machinery on Women-ACM-W.

Στις 29 Απριλίου, 2015 προγραμματίζεται η υλοποίηση του πρώτου Womenpower Fair (goo.gl/B9Q1Wa). Κατά τη διάρκεια του Fair γυναίκες από τους τομείς της πολιτικής, της ακαδημίας και των επιχειρήσεων θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους όσον αφορά τις προκλήσεις και επιτυχίες των γυναικών, διαφορετικότητα στις διαδρομές επιτυχίας, αντιμετώπιση της γυάλινης οροφής και διδάγματα για προσωπική ανέλιξη. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα γίνει και επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας.

Επισκεφθείτε μας στο: www.womenpowerproject.eu
Βρείτε μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο επικοινωνήστε μαζί μας στο: womenpower@cyprusinteractionlab.com

Λάβετε την πρόσκληση σε μορφή PDF