Κέντρο αριστείας RISE: Καταλύτης καινοτομίας στα διαδραστικά και τεχνολογικά μέσα


Ερευνητικά Νέα

Την εξασφάλιση μεγάλης χρηματοδότησης από την Ευρωπαική Επιτροπή πέτυχε η Κύπρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου RISE: Research Centre in Interactive media Smart systems and Emerging Technologies. Η πρόταση εξασφάλισε χρηματοδότηση και για τη Β’ φάση υλοποίησης του έργου  με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομύρια ευρώ.

Το ερευνητικό κέντρο RISE θα έχει ως κύριο πεδίο εφαρμογής τα διαδραστικά μέσα, τα ευφυή συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας. Το ερευνητικό κέντρο RISE αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια καθοριστικής αναβάθμισης του επιπέδου έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον Κυπριακό χώρο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Οι εταίροι του έργου είναι ο Δήμος Λευκωσίας ως συντονιστής και σύνδεσμος των τοπικών φορέων, τα τρία δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με τα διεθνώς αναγνωρισμένα, ιδρύματα Max Plank Institute for Informatics της Γερμανίας και του University College London του Ηνωμένου Βασιλείου.  Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κέντρου RISE και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του. Ο ρόλος του ΤΕΠΑΚ υπήρξε καθοριστικός στην όλη προσπάθεια,   συμβάλλοντας με την εμπειρογνωμοσύνη του στην αρχική σύλληψη της ιδέας, στη συνέχεια με την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος και στη δεύτερη φάση με τηνίδρυση και μακρόχρονη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.

Στο πρόγραμμα από το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Καθηγητής Αντρέας Λανίτης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ με τα ερευνητικά εργαστήρια τους GET Lab-Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (http://getlab.org), Visual Media Computing Lab (https://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc), Cyprus Interaction Lab (https://www.cyprusinteractionlab.com/) και  Visual Sociology and Museum Studies Lab (https://vsmslab.com/).

Η επιστημονική εξειδίκευση όλων των μελών της ομάδας του ΤΕΠΑΚ καλύπτει ευρύ φάσμα των ερευνητικών περιοχών σχετικές με τα διαδραστικά μέσα, με τις οποίες θα ενασχολείται το RISE, και θα συμβάλει καθοριστικά στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας. Η εμπειρία της ομάδας σε διεπιστημονικά θέματα, όπως προέρχεται από τη φύση του ακαδημαϊκού τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στο οποίο συνδυάζεται η τεχνολογία με το σχεδιασμό και η επιστήμη με τη δημιουργικότητα, θα συμβάλει στη διεπιστημονική φύση του νέου κέντρου.  Η Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, συντονίστρια της ομάδας του ΤΕΠΑΚ, θα είναι υπεύθυνη του βασικού ερευνητικού πυλώνα του ερευνητικού κέντρου αριστείας RISE, δηλαδή του ερευνητικού πυλώνα στις Οπτικές Επιστήμες (Visual Sciences).

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τις επιστήμες της Εικονικής Πραγματικότητας, Γραφικών Υπολογιστών, Μηχανικής Όρασης και Επεξεργασίας Εικόνας. Eπίσης, η ίδια είναι και η αναπληρώτρια επιστημονική συντονίστρια του όλου έρευνητικού προγράμματος Η2020-TEAMING-RISE διάρκειας 7 ετών. Ο Αντρέας Λανίτης είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος και θα συμβάλει με την επιστημονική του εξειδίκευση σε περιοχές των Οπτικών Επιστημών, ο Παναγιώτης Ζαφείρης θα στηρίξει το έργο του κέντρου σε θέματα Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, η Άντρη Ιωάννου σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ σε θέματα συναφή με δημιουργικότητα.

Το ΤΕΠΑΚ στηρίζει έμπρακτα την όλη προσπάθεια, με σχετικές αποφάσεις από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

  • Επίσημη ιστοσελίδα RISE: http://rise.org.cy
  • Βίντεο σχετικό με το RISE: https://www.facebook.com/RISECyprus/videos/1059680114097662/

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Την εξασφάλιση μεγάλης χρηματοδότησης από την Ευρωπαική Επιτροπή πέτυχε η Κύπρος στο ερευνητικό πρόγραμμα H2020-TEAMING-RISE, αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία του ερευνητικού κέντρου RISE: Research Centre in Interactive media Smart systems and Emerging Technologies. Η πρόταση εξασφάλισε χρηματοδότηση και για τη Β’ φάση υλοποίησης του έργου  με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατομύρια ευρώ.

Το ερευνητικό κέντρο RISE θα έχει ως κύριο πεδίο εφαρμογής τα διαδραστικά μέσα, τα ευφυή συστήματα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες με έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας. Το ερευνητικό κέντρο RISE αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια καθοριστικής αναβάθμισης του επιπέδου έρευνας και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τον Κυπριακό χώρο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας.

Οι εταίροι του έργου είναι ο Δήμος Λευκωσίας ως συντονιστής και σύνδεσμος των τοπικών φορέων, τα τρία δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ανοικτό Πανεπιστήμιο) σε συνεργασία με τα διεθνώς αναγνωρισμένα, ιδρύματα Max Plank Institute for Informatics της Γερμανίας και του University College London του Ηνωμένου Βασιλείου.  Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο έργο, είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κέντρου RISE και συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του. Ο ρόλος του ΤΕΠΑΚ υπήρξε καθοριστικός στην όλη προσπάθεια,   συμβάλλοντας με την εμπειρογνωμοσύνη του στην αρχική σύλληψη της ιδέας, στη συνέχεια με την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος και στη δεύτερη φάση με τηνίδρυση και μακρόχρονη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου.

Στο πρόγραμμα από το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Καθηγητής Αντρέας Λανίτης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ με τα ερευνητικά εργαστήρια τους GET Lab-Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (http://getlab.org), Visual Media Computing Lab (https://www.cut.ac.cy/mga/research/vmc), Cyprus Interaction Lab (https://www.cyprusinteractionlab.com/) και  Visual Sociology and Museum Studies Lab (https://vsmslab.com/).

Η επιστημονική εξειδίκευση όλων των μελών της ομάδας του ΤΕΠΑΚ καλύπτει ευρύ φάσμα των ερευνητικών περιοχών σχετικές με τα διαδραστικά μέσα, με τις οποίες θα ενασχολείται το RISE, και θα συμβάλει καθοριστικά στη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας. Η εμπειρία της ομάδας σε διεπιστημονικά θέματα, όπως προέρχεται από τη φύση του ακαδημαϊκού τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών στο οποίο συνδυάζεται η τεχνολογία με το σχεδιασμό και η επιστήμη με τη δημιουργικότητα, θα συμβάλει στη διεπιστημονική φύση του νέου κέντρου.  Η Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, συντονίστρια της ομάδας του ΤΕΠΑΚ, θα είναι υπεύθυνη του βασικού ερευνητικού πυλώνα του ερευνητικού κέντρου αριστείας RISE, δηλαδή του ερευνητικού πυλώνα στις Οπτικές Επιστήμες (Visual Sciences).

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τις επιστήμες της Εικονικής Πραγματικότητας, Γραφικών Υπολογιστών, Μηχανικής Όρασης και Επεξεργασίας Εικόνας. Eπίσης, η ίδια είναι και η αναπληρώτρια επιστημονική συντονίστρια του όλου έρευνητικού προγράμματος Η2020-TEAMING-RISE διάρκειας 7 ετών. Ο Αντρέας Λανίτης είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του προγράμματος και θα συμβάλει με την επιστημονική του εξειδίκευση σε περιοχές των Οπτικών Επιστημών, ο Παναγιώτης Ζαφείρης θα στηρίξει το έργο του κέντρου σε θέματα Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, η Άντρη Ιωάννου σε θέματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η Θεοπίστη Στυλιανού-Λάμπερτ σε θέματα συναφή με δημιουργικότητα.

Το ΤΕΠΑΚ στηρίζει έμπρακτα την όλη προσπάθεια, με σχετικές αποφάσεις από τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. 

  • Επίσημη ιστοσελίδα RISE: http://rise.org.cy
  • Βίντεο σχετικό με το RISE: https://www.facebook.com/RISECyprus/videos/1059680114097662/