Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και Ακαδημαϊκό και Άλλο Διδακτικό Προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση   της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέπει να:

 

 • Δημιουργούν και να διαχειρίζονται έργα που να περιλαμβάνουν τη χρήση τόσο συμβατικών όσο και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων. Τέτοια έργα θα αφορούν εφαρμογές σε ποικίλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ, των τεχνών και της διάχυσης πληροφοριών.
 • Επικοινωνούν και να δημιουργούν μακροπρόθεσμες διαπροσωπικές σχέσεις με τους διαφόρους παράγοντες της σχετικής βιομηχανίας, με στόχο το κοινό όφελος.
 • Λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να αφομοιώνουν και να εκμεταλλεύονται τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς τομείς.
 • Να συμμετέχουν ή ακόμη και να αναλαμβάνουν ομαδικά έργα.

Όραμα - Στόχοι

Όραμα του Τμήματος είναι να εξελιχθεί και να εδραιωθεί ως ένα διεθνές κέντρο έρευνας και μάθησης στον τομέα των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Στόχος του είναι η ορθολογιστική ανάπτυξη και διάδοση των διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών πάνω στις οποίες θα πρέπει να στηρίζονται καταξιωμένοι επαγγελματίες στον χώρο των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.

Οι σκοποί του Τμήματος είναι:

 • Να προσελκύσει φοιτητές και Ακαδημαϊκό και Άλλο Διδακτικό Προσωπικό υψηλής στάθμης.
 • Να προσφέρει ποιοτική προπτυχιακή και μεταπτυχιακή ακαδημαϊκή εμπειρία και τα εφόδια για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σε φοιτητές τόσο από την Κύπρο όσο και από γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Να παρέχει την πιο σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση στα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες.
 • Να αναλάβει και να φέρει εις πέρας ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας.
 • Μέσω ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων, να διαμορφώσει δεσμούς τόσο με τοπικά όσο και με διεθνή κέντρα τα οποία δραστηριοποιούνται στους τομείς των Πολυμέσων και των Γραφικών Τεχνών.
 • Να διευκολύνει και να διευρύνει τη διεθνή συνεργασία και την εκπαιδευτική κινητικότητα και διακίνηση φοιτητών και ακαδημαϊκών, κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο.
 • Να παρέχει τη βάση για την προώθηση   της διά βίου μάθησης.

 

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών θα αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή που θα τους επιτρέπει να:

 

 • Δημιουργούν και να διαχειρίζονται έργα που να περιλαμβάνουν τη χρήση τόσο συμβατικών όσο και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών και Πολυμέσων. Τέτοια έργα θα αφορούν εφαρμογές σε ποικίλους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της διαφήμισης, του μάρκετινγκ, των τεχνών και της διάχυσης πληροφοριών.
 • Επικοινωνούν και να δημιουργούν μακροπρόθεσμες διαπροσωπικές σχέσεις με τους διαφόρους παράγοντες της σχετικής βιομηχανίας, με στόχο το κοινό όφελος.
 • Λειτουργούν αποδοτικά τόσο στο τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να αφομοιώνουν και να εκμεταλλεύονται τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς τομείς.
 • Να συμμετέχουν ή ακόμη και να αναλαμβάνουν ομαδικά έργα.