Παροχή Υπηρεσιών σε Παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στην Κύπρο από το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στις 4 Δεκεμβρίου,  στο χώρο της Κλινικής Αποκατάστασης- Λογοθεραπείας, με θέμα την Παροχή Υπηρεσιών σε Παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στην Κύπρο. Στη συζήτηση καλέστηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωπος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου, εκπρόσωπος του Τμήματος Επισκεπτριών Υγείας Λεμεσού, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες.

Η συζήτηση διεξήχθη με αφορμή τα εθνικά ευρήματα από την ευρωπαϊκή ερευνητική δράση “COST IS1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language” στην οποία συμμετέχει η Κύπρος μαζί με άλλες 35 χώρες.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τη Δρ Ελενα Θεοδώρου, Λέκτορα Λογοθεραπείας,  μέρος των εθνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων της δράσης  τα οποία αφορούν την παροχής υπηρεσιών στο συγκεκριμένο πληθυσμό παιδιών στην Κύπρο, τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στις παρεμβάσεις, τα πλαίσια που συμβαίνουν οι παρεμβάσεις και τα μοντέλα που αυτές αξιοποιούν. Η Δρ Μαρία Καμπανάρου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογοθεραπείας, παρουσίασε την πρόκληση παροχής υπηρεσιών σε δίγλωσσα και πολύγλωσσα παιδία και η Δρ Κάκια Πετεινού παρουσίασε θέματα έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά με αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ο έγκαιρος και σωστός εντοπισμός των ατόμων με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, η κατάλληλη παροχή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα, ο ρόλος των εμπλεκομένων επαγγελματιών στον εντοπισμό και τη διάγνωση, η ανάγκη σχεδιασμού εθνικού προγράμματος έγκαιρης ανίχνευσης των παιδιών με Δυσκολίες Λόγου- Γλώσσας- Ομιλίας καθώς επίσης και η ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.

Η συνάντηση έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματιών και σχεδιασμό μελλοντικών βημάτων τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε ερευνητικό.

 

Πρόσφατα άρθρα

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στις 4 Δεκεμβρίου,  στο χώρο της Κλινικής Αποκατάστασης- Λογοθεραπείας, με θέμα την Παροχή Υπηρεσιών σε Παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στην Κύπρο. Στη συζήτηση καλέστηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωπος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχολόγων, εκπρόσωποι του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου, εκπρόσωπος του Τμήματος Επισκεπτριών Υγείας Λεμεσού, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και επαγγελματίες.

Η συζήτηση διεξήχθη με αφορμή τα εθνικά ευρήματα από την ευρωπαϊκή ερευνητική δράση “COST IS1406 Enhancing children's oral language skills across Europe and beyond - a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language” στην οποία συμμετέχει η Κύπρος μαζί με άλλες 35 χώρες.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τη Δρ Ελενα Θεοδώρου, Λέκτορα Λογοθεραπείας,  μέρος των εθνικών ερευνητικών αποτελεσμάτων της δράσης  τα οποία αφορούν την παροχής υπηρεσιών στο συγκεκριμένο πληθυσμό παιδιών στην Κύπρο, τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στις παρεμβάσεις, τα πλαίσια που συμβαίνουν οι παρεμβάσεις και τα μοντέλα που αυτές αξιοποιούν. Η Δρ Μαρία Καμπανάρου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Λογοθεραπείας, παρουσίασε την πρόκληση παροχής υπηρεσιών σε δίγλωσσα και πολύγλωσσα παιδία και η Δρ Κάκια Πετεινού παρουσίασε θέματα έγκαιρης παρέμβασης σε παιδιά με αργοπορία στην εξέλιξη του λόγου. Τις παρουσιάσεις ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ο έγκαιρος και σωστός εντοπισμός των ατόμων με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή, η κατάλληλη παροχή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα, ο ρόλος των εμπλεκομένων επαγγελματιών στον εντοπισμό και τη διάγνωση, η ανάγκη σχεδιασμού εθνικού προγράμματος έγκαιρης ανίχνευσης των παιδιών με Δυσκολίες Λόγου- Γλώσσας- Ομιλίας καθώς επίσης και η ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού.

Η συνάντηση έθεσε τις βάσεις για περαιτέρω συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων επαγγελματιών και σχεδιασμό μελλοντικών βημάτων τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο και σε ερευνητικό.