Στατιστικά Στοιχεία

Το ΤΕΠΑΚ είναι ένα νέο, σύγχρονο και πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο  με στρατηγικό στόχο να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της Κοινωνίας στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε όλους τους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. Διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης και διεξάγοντας εφαρμοσμένη έρευνα σε κλάδους αιχμής έχει εξασφαλίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα 35.000.000€ μέσα από 248 ανταγωνιστικά προγράμματα.

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στην μελέτη και συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης. Με την χαρτογράφηση και δημιουργία Μητρώου 693 Παραγωγικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών φορέων διατηρεί συστηματική επαφή με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μέσα από την σύζευξη της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Η ικανότητα αυτή μεταφράζεται σε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1 εκ ευρώ για την δημιουργία καινοτομικών λύσεων. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος, το ΤΕΠΑΚ υλοποίησε επιτυχώς 11 Έργα εκ των οποίων 3 ως Επικεφαλής Εταίρος διαχειριζόμενο συνολικό προϋπολογισμό 2.520.000€.

Στατιστικά Στοιχεία

Το ΤΕΠΑΚ είναι ένα νέο, σύγχρονο και πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο  με στρατηγικό στόχο να καταστεί σημαντικός αρωγός της Πολιτείας και της Κοινωνίας στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε όλους τους τομείς της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και γνώσης που υπηρετούνται σε αυτό. Διαθέτοντας επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης και διεξάγοντας εφαρμοσμένη έρευνα σε κλάδους αιχμής έχει εξασφαλίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα 35.000.000€ μέσα από 248 ανταγωνιστικά προγράμματα.

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στην μελέτη και συγγραφή της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης. Με την χαρτογράφηση και δημιουργία Μητρώου 693 Παραγωγικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών φορέων διατηρεί συστηματική επαφή με τον παραγωγικό ιστό της χώρας μέσα από την σύζευξη της επιστημονικής έρευνας με την επιχειρηματικότητα.

Η ικανότητα αυτή μεταφράζεται σε χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1 εκ ευρώ για την δημιουργία καινοτομικών λύσεων. Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος, το ΤΕΠΑΚ υλοποίησε επιτυχώς 11 Έργα εκ των οποίων 3 ως Επικεφαλής Εταίρος διαχειριζόμενο συνολικό προϋπολογισμό 2.520.000€.