Αποστολή ΥΕ

Η Υπηρεσία Έρευνας προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ότι αφορά στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΤΕΠΑΚ και την εξεύρεση εταίρων για την κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλους οργανισμούς.

Αποστολή ΥΕ

Η Υπηρεσία Έρευνας προσφέρει διοικητική υποστήριξη στην ακαδημαϊκή κοινότητα σε ότι αφορά στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΤΕΠΑΚ και την εξεύρεση εταίρων για την κατάρτιση ερευνητικών προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλους οργανισμούς.