Οι Άνθρωποι μας

Email

c.chrisostomou@cut.ac.cy

Phone

2500 2562

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

Προιστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας

Τομέας Έρευνας

Email

marilia.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2348

Μαρίλια Παναγιώτου

Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'

Email

andrie.ioannou@cut.ac.cy

Phone

2500 2078

Άντρη Ιωάννου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

marina.hadjivassili@cut.ac.cy

Phone

2500 2256

Μαρίνα Χατζηβασίλη

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας)

Email

tereza.alekou@cut.ac.cy

Phone

25002309

Τερέζα Αλέκου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Έρευνας & Καινοτομίας)

Email

irini.zanti@cut.ac.cy

Phone

2500 2536

Ειρήνη Ζαντή

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Email

mari.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002924

Μαρία Χριστοδούλου

Βοηθός Λειτουργός

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού

Email

eliana.iliofotou@cut.ac.cy

Phone

2500 2027

Ελιάνα Ηλιοφώτου

Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού

Email

georgios.nikola@cut.ac.cy

Phone

2500 2044

Γιώργος Νικόλα

Λειτουργός Europe Direct Λεμεσού

Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων

Email

aliki.archeou@cut.ac.cy

Phone

2500 2335

Αλίκη Αρχαίου

Λογίστρια

Email

chrystalla.pistola@cut.ac.cy

Phone

2500 2389

Στάλω Πιστόλα

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

emily.anaxagorou@cut.ac.cy

Phone

2500 2377

Αίμιλη Αναξαγόρου

Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

amalia.melifronidi@cut.ac.cy

Phone

2500 2113

Αμαλία Μελιφρονίδη

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

panayiota.mettouri@cut.ac.cy

Phone

2500 2558

Παναγιώτα Οικονομίδου Μεττουρή

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Λογιστηρίου)

Email

loukia.alexandrou@cut.ac.cy

Phone

25002053

Λουκία Αλεξάνδρου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

marina.nearchou@cut.ac.cy

Phone

2500 2261

Μαρίνα Νεάρχου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

tereza.zogopoulou@cut.ac.cy

Phone

25002291

Τερέζα Ζωγοπούλου

Βοηθός Λειτουργός

Email

elpida.phylactou@cut.ac.cy

Phone

25002332

Ελπίδα Φυλακτού

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός

Email

c.panagiotou@cut.ac.cy

Phone

25002328

Χριστόδουλος Παναγιώτου

Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός