Πρόγραμμα συντήρησης

Για ζητήματα συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών οι ένοικοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετικό αίτηματα (εδώ).

Για επείγοντα περιστατικά βλαβών που συμβαίνουν μεταξύ των ωρών 08:00-14:30 οι ένοικοι μπορούν να αποτείνονται στο Συντηρητή Φοιτητικών Εστιών, κ. Μελέτιο Μελετίου, στο τηλέφωνο 97884139. Για επείγοντα περιστατικά σε άλλες ώρες οι ένοικοι μπορούν να επικοινωνούν με το Συντηρητή Επιφυλακής, στο τηλέφωνο 97778314.

Τα διαμερίσματα τυγχάνουν τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΚΤΙΡΙΟ

ΗΜΕΡΑ

ΑΝΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΤΙΣΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤΗΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΤΡΙΤΗ

ΡΟΥΣΣΟΣ

ΤΡΙΤΗ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πρόγραμμα συντήρησης

Για ζητήματα συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών οι ένοικοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετικό αίτηματα (εδώ).

Για επείγοντα περιστατικά βλαβών που συμβαίνουν μεταξύ των ωρών 08:00-14:30 οι ένοικοι μπορούν να αποτείνονται στο Συντηρητή Φοιτητικών Εστιών, κ. Μελέτιο Μελετίου, στο τηλέφωνο 97884139. Για επείγοντα περιστατικά σε άλλες ώρες οι ένοικοι μπορούν να επικοινωνούν με το Συντηρητή Επιφυλακής, στο τηλέφωνο 97778314.

Τα διαμερίσματα τυγχάνουν τακτικής συντήρησης και επιδιόρθωσης βλαβών σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα:

ΚΤΙΡΙΟ

ΗΜΕΡΑ

ΑΝΕΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΤΙΣΙΣ

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΣΤΗΡ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΤΡΙΤΗ

ΡΟΥΣΣΟΣ

ΤΡΙΤΗ

Α/ΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ