Δόσεις αποπληρωμής ενοικίου

Δόσεις αποληρωμής ενοικίου

Το ενοικίο καταβάλλεται προκαταβολικά σε τέσσερις δόσεις, ως εξής:

  • Πρώτη δόση

Ποσό €200 ως εγγύηση καθώς επίσης και ποσό που αναλογεί στους δύο πρώτους μήνες (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο).

Οι φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια το καταβάλλλουν πριν την ημερομηνία παραλαβής του δωματίου.

Οι άλλοι φοιτητές (Ελλαδίτες, ξένοι Διδακτορικοί, Εράσμους και άλλοι) το καταβάλλουν εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη μέρα που ενημερώνονται γραπτώς ότι τους προσφέρεται δωμάτιο. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, χάνουν τη σειρά προτεραιότητας που είχαν.

  • Δεύτερη δόση

Ποσό που αναλογεί σε δύο μήνες (Νοέμβριος και Δεκέμβρης), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Για τους φοιτητές Εράσμους που έχουν 4μηνο συμβόλαιο η δεύτερη δόση είναι και η τελευταία.

  • Τρίτη δόση

Ποσό που αναλογεί σε τρεις μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

  • Τέταρτη δόση

Ποσό που αναλογεί σε τρεις μήνες (Απρίλης, Μάης και Ιούνης), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου.

 

Οι πληρωμές γίνονται με κατάθεση/έμβασμα στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Επωνυμία Τράπεζας: Hellenic Bank
Αρ. Λογαρισμού: 241-13-869595-02
IBAN Code: CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502
Swift Code: HEBACY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη κατάθεσης/εμβάσματος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

 

Δόσεις αποπληρωμής ενοικίου

Δόσεις αποληρωμής ενοικίου

Το ενοικίο καταβάλλεται προκαταβολικά σε τέσσερις δόσεις, ως εξής:

  • Πρώτη δόση

Ποσό €200 ως εγγύηση καθώς επίσης και ποσό που αναλογεί στους δύο πρώτους μήνες (Σεπτέμβριο και Οκτώβριο).

Οι φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια το καταβάλλλουν πριν την ημερομηνία παραλαβής του δωματίου.

Οι άλλοι φοιτητές (Ελλαδίτες, ξένοι Διδακτορικοί, Εράσμους και άλλοι) το καταβάλλουν εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη μέρα που ενημερώνονται γραπτώς ότι τους προσφέρεται δωμάτιο. Σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής, χάνουν τη σειρά προτεραιότητας που είχαν.

  • Δεύτερη δόση

Ποσό που αναλογεί σε δύο μήνες (Νοέμβριος και Δεκέμβρης), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Για τους φοιτητές Εράσμους που έχουν 4μηνο συμβόλαιο η δεύτερη δόση είναι και η τελευταία.

  • Τρίτη δόση

Ποσό που αναλογεί σε τρεις μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

  • Τέταρτη δόση

Ποσό που αναλογεί σε τρεις μήνες (Απρίλης, Μάης και Ιούνης), καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαρτίου.

 

Οι πληρωμές γίνονται με κατάθεση/έμβασμα στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Επωνυμία Τράπεζας: Hellenic Bank
Αρ. Λογαρισμού: 241-13-869595-02
IBAN Code: CY39 0050 0241 0002 4113 8695 9502
Swift Code: HEBACY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη κατάθεσης/εμβάσματος θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση.