Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής Εστιών


Φοιτητικά Νέα Στέγαση

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών.  Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις (πατήστε εδώ) μπορούν να υποβάλλονται δια χειρός μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00μμ το αργότερο, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, Κτήριο Λαϊκής, 3040, Λεμεσός.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Δύο διαθέσιμα διαμερίσματα στις φοιτητικές εστίες

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου 2018-19

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών.  Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις (πατήστε εδώ) μπορούν να υποβάλλονται δια χειρός μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 14:00μμ το αργότερο, στο Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ, το οποίο βρίσκεται στη γωνία των οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα, Κτήριο Λαϊκής, 3040, Λεμεσός.