Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών του Πανεπιστημίου (Δεν αφορά τη φοιτητική εστία Απολλώνια της ΙΑΚ) 

Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ) μέχρι την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου (2020-21)

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Παράδοση διαμερισμάτων στο κτίριο ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Εστία Απολλώνια: υπογραφή συμβολαίων και άλλα θέματα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για ανάληψη καθηκόντων Βοηθού Διαμονής Εστιών του Πανεπιστημίου (Δεν αφορά τη φοιτητική εστία Απολλώνια της ΙΑΚ) 

Οι Β.Δ. είναι κατά προτίμηση προπτυχιακοί φοιτητές παλαιών ετών, που διαμένουν στις Εστίες και επιλέγονται από την ΥΣΦΜ για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι απαλλαγής από το 50% του ενοικίου διαμονής. Αναλυτικά, τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (πατήστε εδώ).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (πατήστε εδώ) μέχρι την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020, ώρα 15:00.