Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για ωρομίσθια απασχόληση στο Πανεπιστήμιο


Φοιτητικά Νέα Σταδιοδρομία Φοιτητική Ζωή Στήριξη Φοιτητών

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) υπάρχει η δυνατότητα για μερική απασχόληση φοιτητών στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά, σημεία της Πολιτικής για μερική απασχόληση φοιτητών στο ΤΠΚ:

  1. Ολοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί μπορούν να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο, σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης. Η αμοιβή καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά).
  2. Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα. Μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες. Η απασχόληση όμως του φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.
  3. Δεν έχουν δικαίωμα ωρομίσθιας απασχόλησης, φοιτητές που την ίδια περίοδο εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο με άλλο καθεστώς.
  4. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) καταρτίζει αλφαβητικό Κατάλογο Ωρομίσθιας  Απασχόλησης Φοιτητών, τον οποίο κοινοποιεί στις οντότητες του Πανεπιστημίου.
  5. Οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί για Απασχόληση από οποιαδήποτε οντότητα (Υπηρεσία, Τμήμα, κλπ.), μπορούν να αποτείνονται στις οντότητες και να αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες για Ωρομίσθια Απασχόληση στο ΤΠΚ, καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους, Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ, μέχρι Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, με Ηλία Βασιλείου, στο elias.vasiliou@cut.ac.cy  ή στο τηλέφωνο 25002415.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα ΣΕΦ (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2021-22)

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) υπάρχει η δυνατότητα για μερική απασχόληση φοιτητών στις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά, σημεία της Πολιτικής για μερική απασχόληση φοιτητών στο ΤΠΚ:

  1. Ολοι οι ενεργοί φοιτητές του Πανεπιστημίου, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί μπορούν να εργαστούν στο Πανεπιστήμιο, σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης. Η αμοιβή καθορίζεται στα €4.95/ώρα (μεικτά).
  2. Οι φοιτητές μπορούν να απασχολούνται μέχρι 20 ώρες/βδομάδα ή μέχρι 100 ώρες/μήνα. Μπορούν να αυξάνονται (μέχρι το διπλάσιο) τους καλοκαιρινούς μήνες. Η απασχόληση όμως του φοιτητή δεν μπορεί να υπερβεί τις 600 ώρες σε ένα ημερολογιακό έτος.
  3. Δεν έχουν δικαίωμα ωρομίσθιας απασχόλησης, φοιτητές που την ίδια περίοδο εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο με άλλο καθεστώς.
  4. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) καταρτίζει αλφαβητικό Κατάλογο Ωρομίσθιας  Απασχόλησης Φοιτητών, τον οποίο κοινοποιεί στις οντότητες του Πανεπιστημίου.
  5. Οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί για Απασχόληση από οποιαδήποτε οντότητα (Υπηρεσία, Τμήμα, κλπ.), μπορούν να αποτείνονται στις οντότητες και να αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες για Ωρομίσθια Απασχόληση στο ΤΠΚ, καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους, Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ, μέχρι Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής, με Ηλία Βασιλείου, στο elias.vasiliou@cut.ac.cy  ή στο τηλέφωνο 25002415.