Εισδοχή σε Προπτυχιακά Προγράμματα

Το βασικό προσόν πρόσβασης σε πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών (πτυχίου) είναι το «Απολυτήριο Λυκείου» ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο. Αν έχεις Κυπριακή υπηκοότητα, για τη διεκδίκηση θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να συμμετάσχεις στις Παγκύπριες Εξετάσεις που οργανώνει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλήτισμού και Νεολαίας.

Αν είσαι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ή αν ανήκεις σε ορισμένες ειδικές ομάδες (όπως Κύπριοι θρησκευτικών ομάδων, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, παιδιά λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας) μπορείς να διεκδικήσεις θέσεις με άλλα κριτήρια αξιολόγησης.

Μέχρι στιγμής, όλα τα προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση δύο 3 ετή προπτυχιακά προγράμμτα επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας που διδάσκονται στα Αγγλικά). Συνεπώς, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για υποβολή αίτησης από ξένους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες.

Στους σχετικούς συνδέσμους δίπλα, αναλόγως του τρόπου εισδοχής που σε ενδιαφέρει, μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο Πληροφορίες για υποψήφιους/ες προπτυχιακούς/λες φοιτητές/τριες 2024-25

Εισδοχή σε Προπτυχιακά Προγράμματα

Το βασικό προσόν πρόσβασης σε πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών (πτυχίου) είναι το «Απολυτήριο Λυκείου» ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο. Αν έχεις Κυπριακή υπηκοότητα, για τη διεκδίκηση θέσεων σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών θα πρέπει να συμμετάσχεις στις Παγκύπριες Εξετάσεις που οργανώνει κάθε χρόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλήτισμού και Νεολαίας.

Αν είσαι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ή αν ανήκεις σε ορισμένες ειδικές ομάδες (όπως Κύπριοι θρησκευτικών ομάδων, επαναπατρισθέντες Κύπριοι, παιδιά λειτουργών Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας) μπορείς να διεκδικήσεις θέσεις με άλλα κριτήρια αξιολόγησης.

Μέχρι στιγμής, όλα τα προπτυχιακά προγράμματα στο ΤΕΠΑΚ διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση δύο 3 ετή προπτυχιακά προγράμμτα επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ακαδημίας Επαγγελμάτων Τουρισμού και Φιλοξενίας που διδάσκονται στα Αγγλικά). Συνεπώς, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι προϋπόθεση για υποβολή αίτησης από ξένους/ες υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες.

Στους σχετικούς συνδέσμους δίπλα, αναλόγως του τρόπου εισδοχής που σε ενδιαφέρει, μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε το έντυπο Πληροφορίες για υποψήφιους/ες προπτυχιακούς/λες φοιτητές/τριες 2024-25