Προγράμματα Μάστερ 2022-23

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαϊου 2022

Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022 για όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση τα προγράμματα "Μάστερ στην Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα" και "Μάστερ στην Μαιευτική" για τα οποία δεν γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αφορά μόνο ενδιαφερόμενους από Κύπρο και ΕΕ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους από Τρίτες Χώρες καθώς δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για εξασφάλιση άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

Στην Ελληνική γλώσσα

-Επείγουσα & Εντατική Νοσηλεία ή

-Εντατικής Καρδιολογικής Νοσηλείας ή

-Ψυχικής Υγείας ή

-Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή

-Ογκολογικής Νοσηλευτικής

 


Στην Αγγλική γλώσσα

 

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).

Προγράμματα Μάστερ 2022-23

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Μαϊου 2022

Έχει δοθεί παράταση στην υποβολή αιτήσεων μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2022 για όλα τα προγράμματα, με εξαίρεση τα προγράμματα "Μάστερ στην Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα" και "Μάστερ στην Μαιευτική" για τα οποία δεν γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αφορά μόνο ενδιαφερόμενους από Κύπρο και ΕΕ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υποψήφιους από Τρίτες Χώρες καθώς δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για εξασφάλιση άδειας εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

 

 

Στην Ελληνική γλώσσα

-Επείγουσα & Εντατική Νοσηλεία ή

-Εντατικής Καρδιολογικής Νοσηλείας ή

-Ψυχικής Υγείας ή

-Κοινοτικής Νοσηλευτικής ή

-Ογκολογικής Νοσηλευτικής

 


Στην Αγγλική γλώσσα

 

* Τα δύο προγράμματα διαφέρουν μόνο στο χώρο διεξαγωγής τους. Το ένα θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και το άλλο στη Λάρνακα. Tο καθένα θα έχει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα (μέρες/ώρες/χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων).