Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις (το πολύ μέχρι ένα χρόνο πριν) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΠΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς (δες πλαίσιο πρόσβασης για 2018 και πλαίσιο πρόσβασης για 2017).
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς (δες όρια για 2018 και 2017).
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για το 2018, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, από την Δευτέρα, 9 Ιουλίου μέχρι την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018.

Πριν προχωρήσετε, κατεβάστε, συμπληρώστε και αποθηκεύσετε τη Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κατεβαίνει σε μορφή κειμένου). Θα σας ζητηθεί να την επισυνάψετε (upload) κατά την αίτησή σας μέσα στο portal.

Προχωρήστε με τη διαδικασία υποβολής αίτησης από αυτό το σύνδεσμο.

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων οι γενικοί βαθμοί κατάταξης των Παγκυπρίων Εξετάσεων (2018) δεν είναι συγκρίσιμοι με τους περσινούς (2017). Για αντιμετωπίση του προβλήματος αυτού, τόσο για τις υπέραριθμες θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών όσο και για τις Κενές θέσεις το Πανεπιστήμιο θα υπολογίσει και θα λάβει υπόψη το μέσο όρο των αρχκών βαθμολογιών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το Πανεπιστήμιο θα εξασφαλίσει τις αρχικές βαθμολογίες από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Δες την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή κενών θέσεων.

Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις (το πολύ μέχρι ένα χρόνο πριν) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΠΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς (δες πλαίσιο πρόσβασης για 2018 και πλαίσιο πρόσβασης για 2017).
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο τελευταίος υποψήφιος που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΠΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς (δες όρια για 2018 και 2017).
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Για το 2018, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, από την Δευτέρα, 9 Ιουλίου μέχρι την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018.

Πριν προχωρήσετε, κατεβάστε, συμπληρώστε και αποθηκεύσετε τη Δήλωση Συγκατάθεσης για Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (κατεβαίνει σε μορφή κειμένου). Θα σας ζητηθεί να την επισυνάψετε (upload) κατά την αίτησή σας μέσα στο portal.

Προχωρήστε με τη διαδικασία υποβολής αίτησης από αυτό το σύνδεσμο.

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο γενικός βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων οι γενικοί βαθμοί κατάταξης των Παγκυπρίων Εξετάσεων (2018) δεν είναι συγκρίσιμοι με τους περσινούς (2017). Για αντιμετωπίση του προβλήματος αυτού, τόσο για τις υπέραριθμες θέσεις των Ειδικών Κατηγοριών όσο και για τις Κενές θέσεις το Πανεπιστήμιο θα υπολογίσει και θα λάβει υπόψη το μέσο όρο των αρχκών βαθμολογιών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το Πανεπιστήμιο θα εξασφαλίσει τις αρχικές βαθμολογίες από την Υπηρεσία Εξετάσεων.

Δες την ανακοίνωση με την πιο πρόσφατη κατανομή κενών θέσεων.