Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Στα πρώτα δύο έτη σπουδών (τέσσερα εξάμηνα), οι  φοιτητές  αποκτούν μια  σφαιρική  γνώση των αντικειμένων και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα περιορισμένης επιλογής μαθημάτων που σχετίζονται με την κατεύθυνση που τους ενδιαφέρει. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος, οι  φοιτητές  ακολουθούν  εξειδικευμένα μαθήματα στα Πολυμέσα ή στις Γραφικές Τέχνες. Στο τελευταίο έτος σπουδών, παράλληλα  με  τα  μαθήματα  και  στα  πλαίσια  της πρακτικής τους άσκησης, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς και να αποκτήσουν εμπειρία και εξοικείωση με το χώρο της επαγγελματικής παραγωγής, ανοίγοντας ταυτόχρονα μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Η    επιλογή    κατεύθυνσης    (Πολυμέσα    ή Γραφικές Τέχνες) γίνεται εκ των προτέρων, καθώς οι υποψήφιοι  φοιτητές  δηλώνουν  το πρόγραμμα της προτίμησής τους κατά τη διαδικασία  των Παγκύπριων  Εξετάσεων. 

Η κατεύθυνση των Γραφικών Τεχνών εισάγει τους φοιτητές στην γραφιστική, το σχέδιο, τη σύνθεση, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και της τυπογραφίας και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, τις εφαρμογές στην τυπογραφία, στη σημειωτική και οπτική επικοινωνία, την οπτική ταυτότητα, τη διαφήμιση κοκ. Οι φοιτητές αποκτούν ισχυρές δεξιότητες χρήσης διαφόρων υλικών και αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την παραγωγή εφαρμοσμένων γραφιστικών δημιουργιών. Η εξωστρεφής προσέγγιση του προγράμματος καλλιεργεί συνεργασίες με σημαντικούς επαγγελματίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, προάγει συνεργασίες με τη βιομηχανία και προετοιμάζει τους φοιτητές στη διαχείριση γραφιστικών έργων σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές τοποθετούνται σε οργανισμούς συναφείς με τον κλάδο σπουδών τους για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος. Οι φοιτητές έχουν την επιλογή αντί για πτυχιακή να επιλέξουν δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Η κατεύθυνση Πολυμέσων εισάγει τους φοιτητές στα πολυμέσα, το σχέδιο, τη σύνθεση, στη γραφιστική, τη φωτογραφία, την πληροφορική και την ιστορία της τέχνης και εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την οπτικοακουστική παραγωγή, τα διαδραστικά πολυμέσα, την κινηματογραφική παραγωγή, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και παιχνιδιών στους υπολογιστές. Κατά το 7ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές τοποθετούνται σε οργανισμούς συναφείς με τον κλάδο σπουδών τους για σκοπούς πρακτικής άσκησης. Κατά το 8ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές εκπονούν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος. Οι φοιτητές έχουν την επιλογή αντί για πτυχιακή να επιλέξουν δύο μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών  Τεχνών  θα  αποκτήσουν  γνώσεις, δημιουργικότητα, οπτική καλαισθησία, εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να:

•   Δημιουργούν  και  να  διαχειρίζονται  έργα που σχετίζονται τόσο με τις συμβατικές όσο και με τις ψηφιακές μορφές των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.

•   Επικοινωνούν   και   να   δημιουργούν   μακροπρόθεσμες σχέσεις  με  τους  ποικίλους παράγοντες της σχετικής βιομηχανίας, με στόχο το κοινό όφελος.

•   Λειτουργούν  αποδοτικά  τόσο  σε  τοπικό επίπεδο όσο και στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να ενημερώνονται, να αφομοιώνουν και να αξιοποιούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στους σχετικούς τομείς.

•   Συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν ομαδικά έργα.

•   Υιοθετούν και να εφαρμόζουν την κριτική σκέψη, την ανεξάρτητη μελέτη και η διεπιστημονική προσέγγιση.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Προαπαιτούμενο μάθημα

1ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

MGA 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

MGA 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

MGA 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

MGA 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

MGA 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

MGA 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

MGA 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

2ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας (*MGA 105)

6

MGA 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας (*MGA 105)

6

MGA 112     Φωτογραφία Ι

5

MGA 112     Φωτογραφία Ι

5

MGA 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

MGA 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

MGA 140    Πληροφορική

5

MGA 140    Πληροφορική

5

LCE 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ (*LCE 111)

4

LCE 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ (*LCE 111)

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός (*MGA 140)

5

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός (*MGA 140)

5

MGA 211     Animation I (*MGA 110)

5

MGA 211     Animation I (*MGA 110)

5

MGA 212     Φωτογραφία ΙI (*MGA 112)

5

MGA 212     Φωτογραφία ΙI (*MGA 112)

5

MGA 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία (*MGA 133)

5

MGA 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία (*MGA 133)

5

MGA 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός (*MGA 110)

5

MGA 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός (*MGA 110)

5

MGA 241     Σχεδιασμός και Υπολογιστές (*MGA 140)

5

MGA 201    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού I (*MGA 102)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού (*MGA 120)

5

MGA 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού (*MGA 120)

5

MGA 202    Εισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία (*MGA 102)

5

MGA 202    Eισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία (*MGA 102)

5

MGA 213     Animation II (*MGA 211)

5

MGA 213     Animation II (*MGA 211)

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή (*MGA 110)

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή (*MGA 110)

5

MGA 243    Προγραμματισμός Πολυμέσων (*MGA 241)

5

MGA 203    Οπτική Ταυτότητα (*MGA 102)

5

MGA 215     Διαδραστικά Πολυμέσα Ι (*MGA 241)

 

MGA 204    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού II (*MGA 102)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

MGA 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

MGA 312     Κινηματογραφική Παραγωγή I (*MGA 214)

6

MGA 300    Γραφιστική και Παραγωγή (*MGA 204)

6

MGA 314    Διαχείριση Πολυμεσικών Έργων (*MGA 110)

6

MGA 301    Εφαρμογές Εικονογράφησης (*MGA 202)

6

MGA 318     Διαδραστικά Πολυμέσα II (*MGA 215)

6

MGA 302    Σχεδιασμός Εκδόσεων (*MGA 203, MGA 204)

6

MGA 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (*MGA 240, MGA 205)

6

MGA 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (*MGA 240, MGA 205)

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 315    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II (*MGA 310)

6

MGA 303    Γραφιστική και Διαφήμιση (*MGA 202, MGA 302)

6

MGA 316    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών (*MGA 215, MGA 310)

6

MGA 304    Σχεδιασμός Πληροφορίας (*MGA 302)

6

MGA 320    Σχεδιασμός Για Όλους (*MGA 240)

6

MGA 320    Σχεδιασμός Για Όλους (*MGA 240)

6

MGA 341    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ (*MGA 340)

6

MGA 321    Σχεδιασμός Συσκευασίας (*MGA 300)

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 410    Εφαρμογές Πολυμέσων

6

MGA 400    Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία (*MGA 303)

6

MGA 450    Πρακτική Άσκηση

9

MGA 450    Πρακτική Άσκηση

9

MGA 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

MGA 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Σύνολο

33

Σύνολο

33

8ο Εξάμηνο*

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

Πτυχιακή Εργασία (MGA 461) ή 2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Ομάδα Δ)

12

Πτυχιακή Εργασία (MGA 461) ή 2 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Ομάδα Δ)

12

Δύο (2) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Ομάδες Α,Β,Γ)

12

Δύο (2) Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (Ομάδες Α,Β,Γ)

12

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5

Σύνολο

29

Σύνολο

29

*Στο 8ο εξάμηνο των σπουδών οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν δύο διαφορετικές επιλογές σε σχέση με την δομή του προγράμματος. Η πρώτη επιλογή περιλαμβάνει την εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας η οποία αποτιμάται συνολικά με 12 ECTS. Στην δεύτερη επιλογή αντί για πτυχιακή εργασία φοιτητές μπορούν να επιλέξουν δύο επιλεγόμενα μαθήματα από την ομάδα επιλεγόμενων μαθημάτων Δ, τα οποία έχουν μαθησιακά αποτελέσματα που συνάδουν με τα μαθησιακά αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας.

Φοιτητές που μπήκαν στο Τμήμα πριν το Φθινόπωρο του 2020,  έχουν επιλογή για το 8ο Εξάμηνο να πάρουν Πτυχιακή Εργασία 15 ECTS, 1 μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 ECTS και 1 μάθημα ελεύθερης επιλογής 6 ECTS. Ως δεύτερη επιλογή έχουν να μην πάρουν Πτυχιακή και να ακολουθήσουν τον πίνακα πιο πάνω.  Σε κάθε περίπτωση κάθε φοιτητής/τρια πρέπει να σιγουρευτεί ότι αποφοιτά με τουλάχιστον 240 ECTS.

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα (όλα με 6 ECTS)

Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης Πολυμέσων (Ομάδα Α)

MGA 319 Οπτική Ταυτότητα για Πολυμέσα

MGA 325 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα για Σχεδιαστές Πολυμέσων

MGA 411 Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation

MGA 441  Εικονική Πραγματικότητα (*)

MGA 445 Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη (*)

MGA 496 Κινηματογραφική Παραγωγή II 

Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης Γραφικών Τεχνών  (Ομάδα Β) 

MGA 305 Γραφιστική και Κίνηση

MGA 403 Σχεδιασμός Βιβλίων

MGA 405  Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία

MGA 406 Branding και Διαφήμιση (*)

MGA 453  Μεθόδοι Εκτύπωσης

MGA 492 Καλλιτεχνικές Εφαρμογές Animation

Επιλεγόμενα και για τις δύο Κατευθύνσεις (Ομάδα Γ)

MGA 322  Σχεδιασμός Προϊόντων

MGA 323  Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση στη Σχεδιαστική Σκέψη (EN)

MGA 324  Δημιουργική Σχεδίαση και Δημιουργικές Τεχνικές Σχεδιασμού (EN)

MGA 404  Πειραματική Εικόνα, Κείμενο και Ήχος (*)

MGA 416  Καινοτόμες Τεχνολογίες

MGA 417 Μουσειολογία

MGA 433 Επιμέλεια Εκθέσεων

MGA 434  Θεωρία της Φωτογραφίας (*)

MGA 436 Τέχνη και Χώρος: Από τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι έως τις σύγχρονες εικονικές πραγματικότητες

MGA 491 Εκπαιδευτικά Πολυμέσα (*)

MGA 495 Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (EN)

MGA 497 Σύγχρονες Κατασκευαστικές Θεωρίες (EN)

MGA 498 Εφαρμοσμένες Πρακτικές Ομαδικής Εργασίας (*) (EN)

MGA 598 Υπολογιστές και Μουσική (EN)

Επιλεγόμενα για Αντικατάσταση Πτυχιακής Εργασίας (Ομάδα Δ)

MGA 404 Πειραματική Εικόνα, Κείμενο και Ήχος  

MGA 406 Branding και Διαφήμιση

MGA 434  Θεωρία της Φωτογραφίας

MGA 441  Εικονική Πραγματικότητα

MGA 445 Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη

MGA 491 Εκπαιδευτικά Πολυμέσα

MGA 498 Εφαρμοσμένες Πρακτικές Ομαδικής Εργασίας

Σημειώσεις:

 • Το Τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα που παρουσιάζονται ως Μαθήματα επιλογής
 • Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης Πολυμέσων (Ομάδα Α) -- Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Πολυμέσων επιλέγουν τουλάχιστον 2 από την Ομάδα Α στην διάρκεια των σπουδών τους
 • Επιλεγόμενα Κατεύθυνσης Γραφικών Τεχνών  (Ομάδα Β) -- Οι φοιτητές της κατεύθυνσης Γραφικών Τεχνών επιλέγουν τουλάχιστον 2 από την Ομάδα Β στην διάρκεια των σπουδών τους
 • Επιλεγόμενα και για τις δύο Κατευθύνσεις (Ομάδα Γ)
 • Επιλεγόμενα για Αντικατάσταση Πτυχιακής Εργασίας (Ομάδα Δ) -- Οι φοιτητές που επιλέγουν να μην κάνουν πτυχιακή εργασία επιλέγουν τουλάχιστον 2 μαθήματα από την Ομάδα Δ
 • Όλα τα μαθήματα παίρνουν 6 ECTS
 • Στις περιγραφές μαθημάτων θα βρείτε τυχόν προαπαιτούμενα των μαθημάτων
 • (*) Το μάθημα εμφανίζεται σε 2 κατηγορίες
 • (EN) Tο μάθημα προσφέρεται την Αγγλική, επιτρέποντας στους φοιτητές ανταλλαγής Erasmus να συμμετάσχουν.

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 • Φυσική 
 • Βιολογία 
 • Ιστορία 
 • Αρχαία Ελληνικά 
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Οικονομικά 
 • Λογιστική 
 • Πληροφορική 
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 • Εικαστικές Εφαρμογές 
 • Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος