Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

eva.korae@cut.ac.cy

Phone

2500 2456

Εύα Κοραή

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

aekaterini.mavri@cut.ac.cy

Phone

2500 2130

Αικατερίνη Μαυρή

Ειδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

t.mouzouropoulos@cut.ac.cy

Phone

2500 2192

Θησέας Μουζουρόπουλος

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

angelos.panayides@cut.ac.cy

Phone

2500 2386

Άγγελος Παναγίδης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό