Ερευνητικά Εργαστήρια

Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η γραφιστική επικοινωνία, τα υπολογιστικά οπτικά μέσα, ο σχεδιασμός παιχνιδιών, οι καινοτόμες τεχνολογίες, η οπτική κοινωνιολογία, η σημειωτική, η μουσειολογία, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και ο σχεδιασμός για κοινωνική αλλαγή. Οι τομείς αυτοί εξερευνώνται μέσω ερευνητικών εργαστηρίων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ακολούθως:
 

Museum Lab (ένα ερευνητικό εργαστήρι του Κέντρου Αριστείας CYENS και του ΤΕΠΑΚ)

Το Museum Lab είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση αναδυόμενων τεχνολογιών εντός και εκτός μουσείων και άλλων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα με εξειδίκευση σε μουσειακές μελέτες, ιστορία, τέχνες, αρχαιολογία, φωτογραφία και νέες τεχνολογίες όπως φωτογραφία/βίντεο 360°, φωτογραμμετρία, μοντελοποίηση 3D και AR/VR.


Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab) 

Το ερευνητικό εργαστήριο προωθεί την έρευνα, τη θεωρία και το σχεδιασμό διερευνώντας την σχέση μεταξύ Εικόνας/Κειμένου-Τυπογραφίας/Ήχου μέσα από τα πλαίσια της Σημειωτικής, της Τέχνης, της Οπτικής Επικοινωνίας και του Κοινωνικού Σχεδιασμού.

Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ)

Το ερευνητικό εργαστήριο έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα τη μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού. Θεμελιώδεις άξονες της έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο ΕΕΓΓΕΕ είναι α. η τυπογραφική γλώσσα της Κυπριακής διαλέκτου, β. η οπτική γλώσσα και η τεχνολογία και γ. η αστική γραφιστική γλώσσα. Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Art + Design: elearning εργαστήριο - σχεδιασμός για την κοινωνική αλλαγή

Το ερευνητικό εργαστήριο ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το σχεδιασμό για τη κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και την εκμάθηση της τέχνης και του ντηζάιν μέσω τεχνολογιών μάθησης.

Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Media Computing Research Lab)

Το ερευνητικό εργαστήριο διεξάγεται έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων για κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές της ανάλυσης βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου, στις τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων και σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab

Το ερευνητικό εργαστήριο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές Οπτικός Υπολογισμός, Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα και Καινοτόμες Τεχνολογίες. Στη βασική έρευνα, το εργαστήριο στο παρόν στάδιο εστιάζεται σε ανάπτυξη αλγορίθμων για απόδοση (rendering) πραγματικού χρόνου, ρεαλιστική απόδοση και πραγματικού χρόνου προσομοίωση υπολογιστικού φωτισμού και ήχου. Η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται από το εργαστήριο αφορά στην Εμβύθιση (Immersion), Παρουσία (Presence) και Ενσωμάτωση (Embodiment) σε Εικονικά Περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα για ευημερία και ιδιαίτερα συνδιάζοντας έννοιες από νευροεπιστήμη και γνωστική ψυχολογία και Σοβαρά Παιχνίδια για σκοπούς εκπαίδευσης και εξάσκησης.

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (Cyprus Interaction Lab)

Το ερευνητικό εργαστήριο μελετά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία σε διάφορους τομείς και στοχεύει να καταλάβει τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, και κοινωνικής αλλαγής σε ποικίλες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (CSCL), Ηλεκτρονικά παιχνίδια και κοινωνικές/παιδαγωγικές τους διαστάσεις, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Σχεδιασμός για Όλους/Ενιαία Εκπαίδευση, Κοινωνικές Πτυχές της Πληροφορικής, και Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

 

Εργαστήριο Media Arts και Design (MADLab)

Το ερευνητικό εργαστήριο αφορά διεπιστημονική έρευνα στις τέχνες,  τα πολυμέσα, το design, και της ευρύτερης τεχνο-επιστημονικής κουλτούρας.  Αποσκοπώντας σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας, τεχνολογίας,  και καλλιτεχνικής πρακτικής, απαρτίζεται από μια πολυεπιστημονική ομάδα καλλιτεχνών,  δημιουργικών τεχνολόγων, designers, και θεωρητικών, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υποπεδίων που, μεταξύ άλλων, αφορά ηλεκτρονικές τέχνες, κυβερνητική, ψηφιακό θέατρο/παράσταση, embodiment, μεθοδολογίες making/hacking, media archaelogy, "dark" ecology, ΑΙ και τεχνητή νοημοσύνη, VR/AR, μετα-ουμανισμό, και Do-It-With-Other προσεγγίσεις στην τέχνη και την εκπαίδευση. Τα εκάστοτε ερευνητικά project στοχεύουν ως επί το πλείστον την παραγαγή νέων έργων τέχνης, πειραματικών αντικειμένων, κριτικής θεωρίας, πρωτότυπου λογισμικού/υλισμικού, καθώς και υβριδικές εκφάνσεις των ανωτέρω.

 

Serious Products Lab

To Serious Products Lab, αποσκοπεί στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων πειραματικής διάθεσης, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Ψηφιακή Κατασκευή (Digital Fabrication) και στην αρχειοθέτηση/καταγραφή εγχώριων πρακτικών κατασκευής που συμβάλλουν στην κατανόηση του σχεδιασμού προϊόντων γενικότερα. Έχει επίσης ως στόχο την εξαγωγή των πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων του στην παγκόσμια σφαίρα, μέσω δημοσιεύσεων, εκθέσεων και συμμετοχών σε διεθνή φεστιβάλ σχεδιασμού.

Ερευνητικά Εργαστήρια

Η έρευνα στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών κυμαίνεται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως είναι η γραφιστική επικοινωνία, τα υπολογιστικά οπτικά μέσα, ο σχεδιασμός παιχνιδιών, οι καινοτόμες τεχνολογίες, η οπτική κοινωνιολογία, η σημειωτική, η μουσειολογία, η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, τα εκπαιδευτικά πολυμέσα και ο σχεδιασμός για κοινωνική αλλαγή. Οι τομείς αυτοί εξερευνώνται μέσω ερευνητικών εργαστηρίων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ακολούθως:
 

Museum Lab (ένα ερευνητικό εργαστήρι του Κέντρου Αριστείας CYENS και του ΤΕΠΑΚ)

Το Museum Lab είναι αφιερωμένο στην εξερεύνηση αναδυόμενων τεχνολογιών εντός και εκτός μουσείων και άλλων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς. Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα με εξειδίκευση σε μουσειακές μελέτες, ιστορία, τέχνες, αρχαιολογία, φωτογραφία και νέες τεχνολογίες όπως φωτογραφία/βίντεο 360°, φωτογραμμετρία, μοντελοποίηση 3D και AR/VR.


Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (SVC Lab) 

Το ερευνητικό εργαστήριο προωθεί την έρευνα, τη θεωρία και το σχεδιασμό διερευνώντας την σχέση μεταξύ Εικόνας/Κειμένου-Τυπογραφίας/Ήχου μέσα από τα πλαίσια της Σημειωτικής, της Τέχνης, της Οπτικής Επικοινωνίας και του Κοινωνικού Σχεδιασμού.

Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ)

Το ερευνητικό εργαστήριο έχει ως κύρια ερευνητική του δραστηριότητα τη μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού. Θεμελιώδεις άξονες της έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο ΕΕΓΓΕΕ είναι α. η τυπογραφική γλώσσα της Κυπριακής διαλέκτου, β. η οπτική γλώσσα και η τεχνολογία και γ. η αστική γραφιστική γλώσσα. Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Art + Design: elearning εργαστήριο - σχεδιασμός για την κοινωνική αλλαγή

Το ερευνητικό εργαστήριο ασχολείται με ερευνητικές δραστηριότητες και πρακτικές που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό, έχουν σχέση με την εκπαίδευση, το σχεδιασμό για τη κοινωνική αλλαγή, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και την εκμάθηση της τέχνης και του ντηζάιν μέσω τεχνολογιών μάθησης.

Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Media Computing Research Lab)

Το ερευνητικό εργαστήριο διεξάγεται έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων για κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές της ανάλυσης βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου, στις τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων και σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

GET Lab - Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab

Το ερευνητικό εργαστήριο διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις περιοχές Οπτικός Υπολογισμός, Γραφικά Υπολογιστών, Εικονική & Επαυξημένη Πραγματικότητα και Καινοτόμες Τεχνολογίες. Στη βασική έρευνα, το εργαστήριο στο παρόν στάδιο εστιάζεται σε ανάπτυξη αλγορίθμων για απόδοση (rendering) πραγματικού χρόνου, ρεαλιστική απόδοση και πραγματικού χρόνου προσομοίωση υπολογιστικού φωτισμού και ήχου. Η εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται από το εργαστήριο αφορά στην Εμβύθιση (Immersion), Παρουσία (Presence) και Ενσωμάτωση (Embodiment) σε Εικονικά Περιβάλλοντα χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα για ευημερία και ιδιαίτερα συνδιάζοντας έννοιες από νευροεπιστήμη και γνωστική ψυχολογία και Σοβαρά Παιχνίδια για σκοπούς εκπαίδευσης και εξάσκησης.

Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης (Cyprus Interaction Lab)

Το ερευνητικό εργαστήριο μελετά την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την τεχνολογία σε διάφορους τομείς και στοχεύει να καταλάβει τον υποστηρικτικό και διαμεσολαβητικό ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της μάθησης, επικοινωνίας, συνεργασίας, και κοινωνικής αλλαγής σε ποικίλες περιστάσεις και περιβάλλοντα. Τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιούνται στους τομείς: Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (HCI), Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (CSCL), Ηλεκτρονικά παιχνίδια και κοινωνικές/παιδαγωγικές τους διαστάσεις, Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Μάθηση, Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, Σχεδιασμός για Όλους/Ενιαία Εκπαίδευση, Κοινωνικές Πτυχές της Πληροφορικής, και Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

 

Εργαστήριο Media Arts και Design (MADLab)

Το ερευνητικό εργαστήριο αφορά διεπιστημονική έρευνα στις τέχνες,  τα πολυμέσα, το design, και της ευρύτερης τεχνο-επιστημονικής κουλτούρας.  Αποσκοπώντας σε μια ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ θεωρίας, τεχνολογίας,  και καλλιτεχνικής πρακτικής, απαρτίζεται από μια πολυεπιστημονική ομάδα καλλιτεχνών,  δημιουργικών τεχνολόγων, designers, και θεωρητικών, που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα υποπεδίων που, μεταξύ άλλων, αφορά ηλεκτρονικές τέχνες, κυβερνητική, ψηφιακό θέατρο/παράσταση, embodiment, μεθοδολογίες making/hacking, media archaelogy, "dark" ecology, ΑΙ και τεχνητή νοημοσύνη, VR/AR, μετα-ουμανισμό, και Do-It-With-Other προσεγγίσεις στην τέχνη και την εκπαίδευση. Τα εκάστοτε ερευνητικά project στοχεύουν ως επί το πλείστον την παραγαγή νέων έργων τέχνης, πειραματικών αντικειμένων, κριτικής θεωρίας, πρωτότυπου λογισμικού/υλισμικού, καθώς και υβριδικές εκφάνσεις των ανωτέρω.

 

Serious Products Lab

To Serious Products Lab, αποσκοπεί στην εγχώρια παραγωγή προϊόντων πειραματικής διάθεσης, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει η Ψηφιακή Κατασκευή (Digital Fabrication) και στην αρχειοθέτηση/καταγραφή εγχώριων πρακτικών κατασκευής που συμβάλλουν στην κατανόηση του σχεδιασμού προϊόντων γενικότερα. Έχει επίσης ως στόχο την εξαγωγή των πρακτικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων του στην παγκόσμια σφαίρα, μέσω δημοσιεύσεων, εκθέσεων και συμμετοχών σε διεθνή φεστιβάλ σχεδιασμού.