Εξαιρέσεις από ICS

Μέσα στα πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών εντάσσεται και η αναγνώριση των μαθημάτων του κλάδου από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Συγκεκριμένα, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει το μέγιστο αριθμό απαλλαγών (τρεις απαλλαγές) από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος Ναυτιλιακών που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualifying Examinations) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS):

• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’

• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’

  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’ ή ‘Ship Operations and Management’ ή ‘Port and Terminal Management’

Οι εξαιρέσεις (μέχρι σήμερα) ισχύουν για κάτοχους τίτλου: BSc Commerce, Finance and Shipping, MSc Shipping and Business και MSc Shipping and Finance. Για το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και για τα μεταπτυχιακά MSc Shipping και MSc Shipping and Finance (διατμηματικό), οι τρεις εξαιρέσεις θα ισχύουν από το 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: https://www.ics.org.uk/

Εξαιρέσεις από ICS

Μέσα στα πλαίσια των μαθησιακών αποτελεσμάτων του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών εντάσσεται και η αναγνώριση των μαθημάτων του κλάδου από το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Συγκεκριμένα, το Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), παρέχει το μέγιστο αριθμό απαλλαγών (τρεις απαλλαγές) από μαθήματα σε φοιτητές του τμήματος Ναυτιλιακών που επιλέγουν να συνεχίσουν με απόκτηση επιπλέον επαγγελματικών προσόντων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualifying Examinations) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS):

• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Introduction to Shipping’

• Εξαίρεση από το μάθημα ‘Economics of Sea Transport and International Trade’

  • Εξαίρεση από το μάθημα ‘Shipping Finance’ ή ‘Ship Operations and Management’ ή ‘Port and Terminal Management’

Οι εξαιρέσεις (μέχρι σήμερα) ισχύουν για κάτοχους τίτλου: BSc Commerce, Finance and Shipping, MSc Shipping and Business και MSc Shipping and Finance. Για το υπό αξιολόγηση Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και για τα μεταπτυχιακά MSc Shipping και MSc Shipping and Finance (διατμηματικό), οι τρεις εξαιρέσεις θα ισχύουν από το 2024.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: https://www.ics.org.uk/