Προσωπικό Τμήματος

Email

photis.panayides@cut.ac.cy

Phone

25002449

Email

thalis.zis@cut.ac.cy

Phone

25002566

Θαλής Ζης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

olympia.nisiforou@cut.ac.cy

Phone

25002395

Ολυμπία Νησιφόρου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

chk.andreou@cut.ac.cy

Phone

25002068

Email

philippos.philis@lemissoler.com

Phone

25002500

Φίλιππος Φιλής

Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας / Ειδικός Επιστήμονας του Τμήματος ΝΑΥ

Email

stelios.alexandrou@cut.ac.cy

Phone

25002440

Στέλιος Αλεξάνδρου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Email

nicolas.assimenos@cut.ac.cy

Phone

25002500

Νικόλας Ασημένος

Ειδικός Επιστήμονας

Email

petros.vasilopoulos@cut.ac.cy

Phone

25002500

Πέτρος Βασιλόπουλος

Ειδικός Επιστήμονας

Email

aa.kouspos@edu.cut.ac.cy

Phone

25002500

Ανδρέας Κούσπος

Ειδικός Επιστήμονας

Email

aristoklis.patounas@cut.ac.cy

Phone

25002500

Αριστοκλής Πατούνας

Ειδικός Επιστήμονας

Email

m.philippou82@gmail.com

Phone

25002500

Μαρίνα Φιλίππου

Ειδικός Επιστήμονας