Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας, λόγω του κρίσιμου ρόλου τους για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών προσφέρει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: (α) Στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (το πρόγραμμα προσφέρθηκε για τελευταία φορά σε νέους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2017), και (β) στην Χημική Μηχανική (από το Σεπτέμβριο του 2018). 

Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του γνωστικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό του είδους που προσφέρεται σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δομείται έτσι ώστε τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος να παρέχουν εκπαίδευση σε συμπληρωματικά αντικείμενα του τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια. Ειδικά στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα ενώ ταυτόχρονα εκπονούν και την πτυχιακή τους εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού  προσφέρει ένα γενικό  πυρήνα γνώσης από τον οποίο ο μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και ειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα κλασικές επιστήμες όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά είναι η βάση εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον τομέα της χημικής μηχανικής.  Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι από τους πιο κατάλληλα εφοδιασμένους για να αντιμετωπίσουν τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Τέτοια είναι οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετιζόμενα με την φαρμακευτική βιομηχανία τη βιοτεχνολογία και την υγεία γενικότερα.

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος όσο και στον ευρύτερο τομέα της Επιστήμης και Τεχνολογίας, λόγω του κρίσιμου ρόλου τους για τη βιομηχανική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών προσφέρει δύο διακριτά προπτυχιακά προγράμματα σπουδών: (α) Στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος (το πρόγραμμα προσφέρθηκε για τελευταία φορά σε νέους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2017), και (β) στην Χημική Μηχανική (από το Σεπτέμβριο του 2018). 

Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τομείς των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτού του γνωστικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα σπουδών, μοναδικό του είδους που προσφέρεται σε κυπριακό πανεπιστήμιο, δομείται έτσι ώστε τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος να παρέχουν εκπαίδευση σε συμπληρωματικά αντικείμενα του τομέα της περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας. Οι θεωρητικές διαλέξεις συμπληρώνονται με πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια. Ειδικά στο τελευταίο έτος σπουδών, οι φοιτητές συμμετέχουν σε ποικίλα εργαστηριακά μαθήματα ενώ ταυτόχρονα εκπονούν και την πτυχιακή τους εργασία σε ένα από τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

Το πτυχίο Χημικού Μηχανικού  προσφέρει ένα γενικό  πυρήνα γνώσης από τον οποίο ο μηχανικός μπορεί να επεκταθεί σε πολλούς γενικούς και ειδικευμένους τομείς όπως η μηχανική των ρευστών, μεταφορά θερμότητας και μάζας, βιοτεχνολογία, τεχνολογίες ανόρυξης και ανάπτυξης πετροχημικών και υδρογονανθράκων, και σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων υλικών και προϊόντων. Παράλληλα κλασικές επιστήμες όπως η βιολογία, η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά είναι η βάση εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον τομέα της χημικής μηχανικής.  Οι Χημικοί Μηχανικοί είναι από τους πιο κατάλληλα εφοδιασμένους για να αντιμετωπίσουν τα τεχνολογικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Τέτοια είναι οι πηγές ενέργειας και η καλύτερη αξιοποίηση τους, η παροχή τροφής και νερού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως επίσης και θέματα σχετιζόμενα με την φαρμακευτική βιομηχανία τη βιοτεχνολογία και την υγεία γενικότερα.