Χρεώσεις

Οι πιο κάτω χρεώσεις αφορούν ενοίκους στα κτίρια εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Αστήρ, Α/φοι Κων/νου, Ανελ, Ρούσος Πλάζα). Για τις χρεώσεις στη φοιτητική εστία Απολλώνια πατήστε εδώ.

Οι χρέωσεις έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου με ισχύ από το Σεπτέμβρη 2023.

1. Χρεώσεις για α) φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και για β) νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα και γ) φοιτητές με υποτροφία από Αφρική

Τύπος

Μηνιαία χρέωση

Στούντιο - ένας ένοικος

€300

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€350

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€250/άτομο)

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€200/άτομο

2. Χρεώσεις για ξένους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικά για φοιτητές χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

Μηνιαία χρέωση

Στούντιο - ένας ένοικος

€450

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€500

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€350/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€300/άτομο

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους φοιτητές Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

4μηνη χρέωση*

Στούντιο - ένας ένοικος

€1800

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€2000

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1400/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1200/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι €450 για στούντιο, €500 ευρώ για μονάρι €350/άτομο σε δυάρι και €300/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

(α) Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σηµ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο/η ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται η κατανάλωση πέραν των 120 kwh το μήνα ανά ένοικο.

(β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €200.

(γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/τρια/ένοικο καθορίζεται στα €200, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο ή οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

(δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών/τριών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

(ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές/τριες Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας).

Χρεώσεις

Οι πιο κάτω χρεώσεις αφορούν ενοίκους στα κτίρια εστιών που διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο (Αστήρ, Α/φοι Κων/νου, Ανελ, Ρούσος Πλάζα). Για τις χρεώσεις στη φοιτητική εστία Απολλώνια πατήστε εδώ.

Οι χρέωσεις έχουν αναθεωρηθεί σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου με ισχύ από το Σεπτέμβρη 2023.

1. Χρεώσεις για α) φοιτητές που επιλέγονται με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και για β) νεοεισερχόμενους φοιτητές πτυχίου από Ελλάδα και γ) φοιτητές με υποτροφία από Αφρική

Τύπος

Μηνιαία χρέωση

Στούντιο - ένας ένοικος

€300

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€350

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€250/άτομο)

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€200/άτομο

2. Χρεώσεις για ξένους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και γενικά για φοιτητές χωρίς επιδότηση

Τύπος διαμερίσματος

Μηνιαία χρέωση

Στούντιο - ένας ένοικος

€450

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€500

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€350/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€300/άτομο

3. Χρεώσεις για εισερχόμενους φοιτητές Εράσμους

Τύπος διαμερίσματος

4μηνη χρέωση*

Στούντιο - ένας ένοικος

€1800

Διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου (μονάρι) - ένας ένοικος

€2000

Διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων (δυάρι) - δύο ένοικοι

€1400/άτομο

Διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων (τριάρι) - τρεις ένοικοι

€1200/άτομο

*Για κάθε επιπρόσθετο μήνα η χρέωση είναι €450 για στούντιο, €500 ευρώ για μονάρι €350/άτομο σε δυάρι και €300/άτομο σε τριάρι διαμέρισμα.

4. Σημειώσεις

(α) Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η σύνδεση µε το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπερβολική κατανάλωση ρεύματος (σηµ.: υπάρχει χωριστός μετρητής σε όλα τα διαμερίσματα/δωμάτια) τότε ο/η ένοικος επιβαρύνεται µε τη διαφορά. Ως υπερβολική κατανάλωση ρεύματος ορίζεται η κατανάλωση πέραν των 120 kwh το μήνα ανά ένοικο.

(β) Οι χώροι στάθμευσης που υπάρχουν σε ορισμένα κτήρια διατίθενται σε ενοίκους των φοιτητικών εστιών, αν το επιθυμούν, με ετήσια χρέωση €200.

(γ) Το ποσό της εγγύησης για κάθε φοιτητή/τρια/ένοικο καθορίζεται στα €200, το οποίo επιστρέφεται με τη λήξη του συμβολαίου, νοουμένου ότι δεν υπάρχουν ζημιές στο διαμέρισμα/δωμάτιο ή οποιεσδήποτε εκκρεμότητες με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. 

(δ) Τα συμβόλαια ενοικίασης, πλην φοιτητών/τριών Εράσμους, είναι 10μηνα (Σεπτέμβρης-Ιούνης). Δύναται να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους τη θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος) αναλόγως διαθεσιμότητας.

(ε) Τα συμβόλαια ενοικίασης για φοιτητές/τριες Εράσμους είναι τουλάχιστον 4μηνα. Μπορούν να επεκτείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι 12 μήνες, περιλαμβανομένης και της θερινής περιόδου (αναλόγως διαθεσιμότητας).